Biddag 2018

Op 14 maart, de tweede woensdag van maart, is het weer biddag voor gewas en arbeid. Er zijn verschillende materialen en werkvormen beschikbaar om hier aandacht aan te besteden.

Op de biddag voor gewas en arbeid vragen we om de zegen van God over alles wat op het land is gezaaid is, maar ook voor ons werk. In veel protestantse gemeenten wordt op 14 maart een dienst gehouden. In andere gemeenten komt het thema de zondag daarna aan de beurt.

Materiaal voor biddag 2018

Kerk in Actie heeft i.s.m. de Raad van Kerken materiaal voor viering en gesprek gemaakt. Het themakatern ‘Flexibilisering van werk’ gaat over de toename van het aantal zzp’ers en tijdelijke contracten, een actueel onderwerp dat velen bezighoudt. Op biddag staat Prediker 3 op het rooster. Hoe verhouden de bekende woorden ‘voor alles wat gebeurt is er een uur’ zich tot de huidige flexibilisering? Op raadvoorkerken.nl vindt u het themakatern, bijbehorende gespreksvragen en liturgiesuggesties. 

Ook in de 40dagentijd-liturgiegids van Kerk in Actie vindt u teksten voor biddag. De liturgiegids biedt verder teksten, liederen, gedichten en gebeden rondom het thema 'Onvoorwaardelijke liefde'. 

Biddag vieren met kinderen

JOP heeft speciaal voor biddag een themapagina over bidden gemaakt. De werkvormen op de pagina kunnen kinderen bewust maken van het belang van bidden. Op zoek naar nog meer inspiratie? De HGJB heeft een biddagmap, vol met ideeën om samen met kinderen biddag te vieren in de kerk, op school en thuis.

Inspirerende verhalen over biddag

 

Terug naar overzicht