Vacaredag 2017: Een in de stilte

Vacare, platform voor meditatief leven in de Protestantse Kerk, houdt zijn jaarlijkse dag van verdieping, op adem komen en ontmoeting. Thema is ‘Eén in de Stilte, de verdeeldheid voorbij’.

In het ochtendprogramma zal prof. Wil Derkse een lezing houden over het thema ‘Eén in de stilte’. Het thema hebben we gekozen naar aanleiding van de viering van 500 jaar reformatie, die wij in het bredere kader zetten van het gedenken en vieren van alle vernieuwingsbewegingen die de Geest vanaf pinksteren geschapen heeft. Wil Derkse is een bekende auteur die de Benedictijnse manier van leven voor mensen van nu op aanstekelijke wijze weet over te brengen. ‘s Middags zijn er verschillende boeiende workshops, waar mensen uit verschillende kerken en stromingen ons laten delen in hun manier van stil worden.

>Direct aanmelden

Wil Derkse

'Eén in de stilte, de verdeeldheid voorbij', is de titel van de lezing van Wil Derkse. Vanuit zijn verbinding met de Benedictijnse kloostergemeenschap ‘De Slangenburg’, even buiten Doetinchem, kent hij het kloosterleven van binnen en buiten. Vanaf de vijfde eeuw toen er in de woestijn van Egypte en Syrië kluizenaars- en kloostergemeenschappen ontstonden, tot op de dag van vandaag zijn ze bronnen van vernieuwing geweest voor de kerk. In verschillende tijden en vormen ging er een dynamische geest uit van kloosterlingen en begijnen. De kloostertradities zelf kennen ook binnen hun gelederen weer vernieuwingsbewegingen. De kerk is door deze bewegingen gegroeid, hoewel ze zich er ook vaak tegen verzet heeft. Ook vandaag de dag blijkt de monastieke traditie, die zelf op het moment erg in beweging is, een bron van vernieuwing voor de kerk te zijn.

Programma:

 • 10.00 uur Inloop en inschrijving workshops, koffie en thee
 • 10.45 uur Openingsviering
 • 11.00 uur Berichten uit Vacare
 • 11.10 uur Lezing ‘Één in de stilte’, de kracht van het gezamenlijk leven in verschillende vormen en tijden, door Wil Derkse , bekend auteur van o.a. het boek ‘Een levensregel voor beginners’.
 • 12.15-13.00 uur Lunch
 • 13.00-15.30 uur Diverse workshops (twee parallelle rondes, u kunt dus aan twee workshops deelnemen met tussendoor een pauze met koffie en thee).
 • 15.45-16.00 uur Slotviering

Workshops in twee parallelle rondes

 1. Benedictijns leven in de dagelijkse praktijk door Wil Derkse (alleen in ronde 1)
  We spreken met de auteur door over hoe je in praktijk gestalte kunt geven aan een leven met stilte en hoe de kloostertradities zich hierin telkens vernieuwd hebben. Er is gelegenheid om de vragen te stellen die je altijd eens wilde stellen. Wil Derkse studeerde scheikunde en filosofie. Hij is door beloften als oblaat verbonden met de St. Willibrordsabdij, Hij is directeur van Gastenhuis Kasteel Slangenburg en werkzaam als docent bij de Avicenna Academie voor Leiderschap en TIAS Nimbas van Tilburg University.
 2. Meditatie door beweging, geïnspireerd door Chi Nen door Kitty Mul
  In deze workshop gaan we mediteren door te bewegen. Chi Nen nodigt met rustige bewegingen uit om Chi of levensenergie op te nemen en los te laten. Je zult merken dat je hierdoor tot stille aandacht en meditatie kunt komen. We beginnen met een tekst uit het Nieuwe Testament. In het nagesprek delen we onze ervaringen en is er ruimte om vragen te stellen. Kitty zal ons vertellen hoe ze zelf deze manier van bewegen verbindt met haar christelijke spiritualiteit. Kitty Mul is theologe en geestelijk begeleider, redactielid Meditatief Leven, werkzaam in het Fransciscaans Stiltecentrum in Amsterdam en coördinator van het Aandachtscentrum in Den Haag.
 3. Christelijke meditatie in kleur door Anne-Marie van der Wilt
  Vanuit een meditatieve houding gaan we creatief aan het werk met de tekst uit Galaten 3: 26-29 over de gelijkheid van alle mensen die verbonden zijn in de naam van Christus. Met verf op hout kan ieder een roosvenster of mandala maken, een beeld dat verwijst naar de koepelmozaïeken en roosvenstersuit de christelijke traditie. We werken in stilte en geven kleur aan wat de tekst oproept. Anne-Marie van der Wilt is predikant in de Protestantse Kerk en beeldend kunstenaar, ze werkt regelmatig in opdracht en geeft lezingen in het hele land.
 4. Omgaan met verschillende stromingen in meditatieve muziek in de CWN door Leendert Terlouw
  Binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) is jarenlang ervaring opgedaan in het bijeenbrengen van verschillende tradities op het gebied van liturgie, liederen, aanbiddingsmuziek, pastoraat en meditatie. Kees van Setten introduceerde het begrip ‘Blended Worship’, dat is dat je door een bezield verband eenheid kunt vinden in een muzikale liturgie. In de workshop ervaren we wat dit kan betekenen voor onze meditatie. Hoe kunnen wij zelf door een lied of muziek verdieping aanbrengen? Hoe kunnen we onze meditatie zo verrijken dat die doorwerkt de dag door? We maken o.a. kennis met de liederen van Margaret Rizza en met de app “Pray as you Go”. Leendert Terlouw is predikant in de Protestantse Kerk. Hij schreef het hoofdstuk “Meditatief Zingen” in het Handboek Christelijke Meditatie.
 5. Stil worden met de Quakers door Willem Furnee
  Quakers komen in stilte bij elkaar. In de stilte wordt de aandacht naar binnen gericht om onbevangen waar te nemen wat daar omgaat. Vaak zijn dat allerlei gedachten. Opeens kan zich een 'inzicht' aandienen. Als men dit voor zich houdt is het risico dat verborgen blijft wat misschien voor één of meerdere aanwezigen bedoeld was. Maar bij uitspreken kan het zijn dat men de stilte 'onnodig' verbreekt. Het komt aan op het onderscheiden: word ik geroepen dit te zeggen, ja of nee? Dit proces vraagt en stimuleert innerlijke verdieping. De gezamenlijke beleving werkt verbindend. In de workshop zullen we de vier belangrijkste vormen van een quakersamenkomst kort noemen. Daarna gaan we dieper in op één vorm, het Gesprek vanuit de Stilte. Tot slot gaan we zo'n gesprek samen beleven. Willem Furneé is actief in de Haagse Vrienden en geeft uitleg en begeleiding aan geïnteresseerdenover het stil worden in de traditie van de Quakers.
 6. Workshop Lectio Divina door Henri ten Brinke (alleen in ronde 2)
  Lectio Divina ofwel geestelijke lezing is de meditatieve lezing van de bijbel, de kerkvaders en andere geestelijke literatuur, zoals die in kloosters vanouds beoefend wordt. Deze vorm van tekstmeditatie wordt tegenwoordig ook buiten de kloosters beoefend. Het gaat dus niet om een vorm vanwetenschappelijke exegese, maar om de persoonlijke overweging en toeëigening van de tekst. In deworkshop gebruiken we de zgn. zaligsprekingen van Jezus uit de bergrede (Matteus 5 : 1-12) als tekstvoor de Lectio Divina. Henri ten Brinke is predikant in de Protestantse Kerk en bestuurslid van Vacare.
 7. Meditatief wandelen, door Machteld Hoekzema en Corinne Groenendijk (bestuursleden Vacare)
  Wandelen in de buitenlucht is een fijne manier van mediteren die je op veel plekken kunt beoefenen. De aandacht met alle zintuigen is helemaal open en naar buiten gericht. Je ruikt, voelt, proeft, hoort en ziet……? Je richt je op de loopbeweging, de ademhaling, de zintuigen en probeert je te verbinden met wat je tegenkomt op deze wandeling. In de buurt van de kerk maken we een wandeling waarbij je tot jezelf kunt komen, de omgeving je kan verrassen en je iets van de verbinding met de Schepper kunt ervaren.
 • Adres Bergkerk: Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort,
 • De kerk is op loopafstand van het station, parkeren kan in de buurt van de kerk.
 • Inschrijving (ook voor de workshops) en betaling graag online
 • Boekentafel van uitgeverij Narratio en van de WCCM aanwezig!
 • Kosten: € 20,00, inclusief koffie, thee en lunch. Er is een eenvoudige lunch verkrijgbaar.

Terug naar overzicht