The undefended leader

-

Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.

Deze training van 3 dagen is gebaseerd op het gedachtegoed van The Undefended Leader van Simon Walker. In Engeland is de benadering vooral binnen de opleiding en verdere toerusting van predikanten vruchtbaar gebleken vanwege de Bijbelse wortels. De deelnemers werken aan de vergroting van vrijheid en bewegelijkheid als leider. Dit gebeurt aan de hand van zelf geformuleerde veranderplannen in de praktijk. Zij worden daarbij ondersteund door een tweedaagse training, een coachsessie, contacten met een buddy (medecursist) en een terugkomdag.

Deze training kan gevolgd worden in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers. De studiebelasting is 85 uren.

Locatie

Nieuw Hydepark, Doorn

Website

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/trainingen/the-undefended-leader

Meer informatie en contactgegevens

Kijk voor meer trainingen op: www.protestantsekerk.nl/pcte 

Terug naar overzicht