Studiekring 'Spreken over God'

-

Dr. Wim Dekker verzorgt voor Areopagus vijf studiemiddagen over twee nieuwe boeken, van Bram van de Beek en Tomas Halik

Op 28 november verschijnt het laatste deel in de systematisch theologische serie van prof. dr. Bram van de Beek. Het is gewijd aan de vraag: Hoe spreken wij adequaat over God? Eerder kwam deze vraag aan de orde in het vorige deel, dat handelde over God de Schepper. In dit deel gaat het over God de Vader. Van de Beek brengt zijn consequente christologische benadering van het spreken over God hiermee tot voltooiing. Het boek kreeg de titel mee: Mijn Vader, uw Vader.

Eerder dit jaar verscheen een nieuw boek van Tomas Halik: Ik wil dat jij bent. Het kreeg de ondertitel mee ‘Over de God van liefde’. In zijn denken over de vraag hoe wij op verstaanbare wijze met onze tijdgenoten kunnen spreken over God put Halik uit de bronnen van mystici en de afatische theologen van de vroege kerk. Deze benadering roept nogal wat vragen op, maar prikkelt zeker tot nadenken over de vraag of naast het spreken over God als persoon ook het spreken over God als diepste geheim van de werkelijkheid een eigen betekenis heeft. Halik voert voortdurend het gesprek op het grensvlak van overgeleverde religie en de verwerping daarvan in het atheïsme.

De twee boeken zijn in het geheel niet met elkaar te vergelijken, maar zijn beide voor hedendaagse theologen en predikanten behulpzaam om dieper na te denken over de kernvraag in elk missionair gesprek: Wie is God en hoe kunnen we Hem kennen?

Areopagus belegt vijf studiemiddagen waarin beide boeken o.l.v. dr. Wim Dekker besproken zullen worden. Voor de liefhebbers volgt er nog een zesde middag waarin prof. dr. Bram van de Beek in zal gaan op vragen, die zijn overgebleven.

Locatie

Nijkerk, de Kandelaar

Website

http://izb.nl/wat-we-doen/voor-predikanten/cursusaanbod#Spreken

Meer informatie en contactgegevens

* Data: woensdagmiddagen 17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2018

* Tarief: € 75,-

* Aantal deelnemers: 12 personen

Aanmelden kan tot 1 december 2017

Terug naar overzicht