Mediteren met kinderen

Inspiratiedag voor predikanten, kerkelijk werkers, begeleiders van kindernevendienst en kinderactiviteiten en anderen die met kinderen werken op 20 januari 2018.

Meditatie is een ervaring van rust en stilte. Deze ervaring staat haaks op ons moderne levensgevoel die gekenmerkt wordt door prestatie- en productiegerichtheid. Dit betreft niet alleen volwassenen maar ook kinderen. Kinderen worden eerder opgeroepen ‘hun best te doen’ dan dat ‘het beste’ in hen te voorschijn geroepen wordt. Het beste in kinderen heeft te maken met ervaring. Kinderen leven over het algemeen dicht bij hun ervaring. Ze hebben het vermogen in het hier en nu te zijn en te leven in het moment. Dan kunnen ze zich overgeven aan het ‘leven zoals het is’.

Sprankje van eeuwigheid

In de spirituele traditie van het christendom beoogt meditatie dat het religieuze – het ‘sprankje van eeuwigheid’ – tot ontwaken en diepere bloei in ons komt. Hoe komen kinderen met dit ‘sprankje’ in contact? Dat er een ‘sprankje’ in hun ziel is, laten ze soms horen in hun diepzinnige vragen en uitspraken. Daarin toont zich hun spiritualiteit.

Inwijding in het geheim

Op deze inspiratie-dag verkennen we meditatie met kinderen als een mystagogische weg. Mystagogie heeft van oudsher te maken met vorming en opvoeding. De hedendaagse opvoeding heeft nauwelijks meer verbinding met het geheim van goddelijk leven. Daarover gaat het juist wel in mystagogie: inwijding in het geheim. Dit geheim hoeft niet verborgen gehouden te worden, maar wil aan het licht brengen wat in onze ziel leeft en beweegt.
Mystagogie heeft betrekking op verschillende lagen in ons leven: het geheim van de schepping, het geheim van God en het geheim van de kerk als gemeenschap. Aan de hand van deze lagen verkennen we samen een weg waarop wij, volwassenen, met kinderen kunnen mediteren vanuit de christelijke traditie.

Inhoud van de dag

Deze inspiratiedag heeft een afwissing van inleiding en uitwisseling, meditatie en stilte, verbeelding en creativiteit, spel en stilte. Het geeft inspiratie, verdieping en reikt concrete oefeningen aan waar je zelf mee aan de slag kunt.

Voor wie?

De dag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers, begeleiders van kindernevendienst en kinderactiviteiten en anderen die met kinderen werken. Ervaring met christelijke meditatie is niet per se nodig, wel interesse daarin en een open en onderzoekende houding.

Praktische informatie

De inspiratiedag wordt gehouden in de Franciscus Xaveriuskerk, Het Zand 29 in Amersfoort. Ontvangst tussen 10:00 en 10:30 uur. De dag duurt tot ongeveer 16:30 uur. Zelf graag uw lunch mee brengen (voor drinken wordt gezorgd).
Kosten: € 35,--.
U kunt zich online inschrijven en betalen
Voor evt. vragen kunt u mailen naar vacare@protestantsekerk.nl of bellen met Machteld Hoekzema: 030 2893689

Begeleiding:

De inspiratiedag wordt begeleid door Kitty Bouwman en Machteld Hoekzema.
Dr. Kitty Bouwman is docente in de studie spiritualiteit en geestelijk begeleider. Daarbij is zij hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.
Machteld Hoekzema is geestelijk verzorger, meditatiebegeleider en bestuurslid van Vacare.

Terug naar overzicht