Bezoek aan classis regio Zuid-Holland zuid

Op 17 januari komen moderamen en synodeleden op bezoek in de nieuwe classicale regio Zuid-Holland zuid. Doel is om samen het gesprek aan te gaan over de inhoud van de visienota ‘Kerk2025: waar een Woord is, is een weg’.

"Laten we weer naar de kern gaan; de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt.” Scriba ds. René de Reuver was er heel duidelijk over aan het eind van de laatste synodevergadering waar besloten werd dat de organisatie van de Protestantse Kerk teruggaat van 75 naar elf classes. “We moeten niet eindeloos in het besturen en de papieren blijven zitten, maar toekomen aan waar het om gaat: gemeente van Christus zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen.”

U kunt daarover met hem, andere moderamenleden en synodeleden uit uw regio in gesprek.

Programma bijeenkomst

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Na de opening en een korte terugblik op de laatste synodevergadering en inbreng van ds. De Reuver is er alle ruimte om op inspirerende en interactieve manier bezig te zijn met de inhoud van Kerk2025: waarom zijn we kerk, en welke mogelijkheden zien we voor kerk- en geloofsvernieuwing in de eigen context. De bijeenkomst wordt om 22.00 uur afgesloten.

U kunt zich hier aanmelden. Wilt u aangeven voor welke locatie u zich opgeeft en met hoeveel personen u komt? Dat kan tot kort voor de bijeenkomst.

Essentie Kerk2025

De essentie van de visienota ‘Kerk2025’ gaat om de hoop dat er ook in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De nota is geschreven als reactie op de geluiden dat de organisatiestructuur van onze kerk de inhoud - het geloof - soms in de weg lijkt te staan. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn natuurlijk belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om regelen, maar om geloven. De organisatie wordt nu eenvoudiger.

Locatie

Alexanderkerk, Springerstraat 340 te Rotterdam

Website

http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025

Terug naar overzicht