woord&weg

woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ga naar:

Bekijk woord&weg online

Vraag een proefnummer aan

U vraagt eenvoudig een proefnummer van woord&weg aan door een e-mail te sturen naar wew@protestantsekerk.nl met in de onderwerpregel 'proefnummer' en met vermelding van uw naam en adres. U ontvangt dan het meest recente nummer.
U kunt u ook gelijk abonneren door een e-mail te sturen aan abonnementen@protestantsekerk.nl met vermelding van uw naam en adres. U heeft al een abonnement voor € 22,50 per jaar (11 nummers).

Tips zijn welkom

De redactie van woord&weg is blij met tips over onderwerpen en personen:

  • verhalen over/ervaringen van plaatselijke gemeenten die een goede oplossing hebben gevonden voor een lastig probleem;
  • namen en contactgegevens van vrouwen en mannen die opvallen door hun visie en de positie die zij innemen in kerk en samenleving.

>Stuur tips over onderwerpen en personen aan: wew@protestantsekerk.nl

Vacature-attenderingen, advertenties en berichten

Vacature-attenderingen
In woord&weg worden geen volledige vacature-advertenties voor predikanten/kerkelijk werkers van plaatselijke gemeenten opgenomen. Wel komt er een attenderingspagina, waarin uw vacature (plaats, functie, omvang) kort kan worden genoemd met verwijzing naar een uitvoerige omschrijving op de website. Voordeel: vacante gemeente betalen geen kostbare advertentieruimte meer, plaatsing op de website (en mits tijdig aangeleverd een attendering in woord&weg) is gratis. Let op de aanleverdata in onderstaand schema.
>Aanlevering vacatureteksten: webredactie@protestantsekerk.nl 

Advertenties
Neem voor advertenties contact op met onze media-adviseur Theo Wijbenga via theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl of (058) 298 76 16; 06-51 42 61 79. Let op: reserveren van advertentieruimte graag in een vroeg stadium, minstens twee weken vóór de datum van aanleveren advertentie (zie schema onder 'aanleverdata').

Advertentieformaten

Formaat

Afmeting

1/1 aflopend

210 mm breed x 270 mm hoog + 5 mm afloop aan alle zijden

1/1 zetspiegel (niet aflopend)

170 mm breed x 240 mm hoog

1/2 liggend

170 mm breed x 117,5 mm hoog

1/2 staand

82,5 mm breed x 240 mm hoog

1/4 staand

82,5 mm breed x 117,5 mm hoog

 

Advertentietarieven 2018 (per plaatsing, excl. btw)

Formaat

1 keer

3 keer

6 keer

11 keer

1/1 pagina

1400

1000

750

500

1/2 pagina

750

600

500

400

1/4 pagina

375

300

250

200

 

Pers- en nieuwsberichten
>Stuur pers- en nieuwsberichten aan: wew@protestantsekerk.nl.

Aanleverdata woord&weg 2018

Nummer

Matdatum

Aanleverdatum
vacaturetekst

Aanleverdatum
advertenties

December

30 november

13 november

2 november

 

Aanleverdata woord&weg 2019

Nummer

Matdatum

Aanleverdatum
vacaturetekst en advertenties

Januari

28 december

20 november

Februari

25 januari

19 december

Maart

22 februari

28 februari

April

29 maart

4 maart

Mei

26 april

1 april

Juni

31 mei

6 mei

Juli-augustus

28 juni

3 juni

September

30 augustus

5 augustus

Oktober

27 september

2 september

November

25 oktober

30 september

December

29 november

4 november

 

Abonnementen

Scriba’s van gemeenten en classes en synodeleden ontvangen woord&weg gratis. De abonnementsprijs blijft in 2018 dezelfde als in 2017: € 22,50 voor 11 nummers, groepsabonnementen kosten € 17,50 per persoon.
Verzending naar het buitenland is vanwege de hoge kosten niet mogelijk.
>Voor abonnementen en abonnementswijzigingen: abonnementen@protestantsekerk.nl; of (030) 880 18 80.

Vragen?

Mail of bel de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving: Janet van Dijk, wew@protestantsekerk.nl of (030) 880 18 80.

Voorheen Kerkinformatie

woord&weg vervangt het tijdschrift Kerkinformatie, waarvan het laatste nummer in december 2016 verscheen. Het besluit tot deze verandering vloeit voort uit de visienota Kerk2025. Waar een Woord is, is een weg.

 

Vorige jaargangen Kerkinformatie