woord&weg

woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bekijk woord&weg online

Kenmerken van woord&weg 

 • Meer inspiratie rond het thema kerkvernieuwing, minder organisatie en instituut.
 • Goede ervaringen uit gemeenten, christendom en samenleving delen.
 • Ondersteunend aan kerkvernieuwing.
 • Meer reactiemogelijkheid voor lezers
 • Compacter maar ook effectiever.
 • Ontwikkeld na lezersonderzoek, in samenspraak met een klankbordgroep van lezers.
 • Meer crossmediale verbindingen: websites en andere sociale media.
 • Doorbladerbare editie met aanklikmogelijkheden.
 • Frequentie: 11 keer per jaar.
 • Af en toe een thema-katern.

Tips zijn welkom

De redactie van woord&weg is blij met tips over onderwerpen en personen:

 • verhalen over/ervaringen van plaatselijke gemeenten die een goede oplossing hebben gevonden voor een lastig probleem. Presentatie hiervan zodanig dat andere gemeenten daarvan kunnen leren;
 • namen en contactgegevens van vrouwen en mannen die opvallen door de visie en de positie die zij innemen in kerk, christendom en samenleving. Zij hebben vaak iets te melden waar (lokale) leidinggevenden in de kerk van kunnen leren;

>Stuur tips over onderwerpen en personen aan: wew@protestantsekerk.nl

Vacature-attenderingen, advertenties en berichten

Vacature-attenderingen
In woord&weg worden geen volledige vacature-advertenties voor predikanten/kerkelijk werkers van plaatselijke gemeenten opgenomen. Wel komt er een attenderingspagina, waarin uw vacature (plaats, functie, omvang) kort kan worden genoemd met verwijzing naar een uitvoerige omschrijving op de website. Voordeel: vacante gemeente betalen geen kostbare advertentieruimte meer, plaatsing op de website (en mits tijdig aangeleverd een attendering in woord&weg) is gratis. Let op de aanleverdata in onderstaand schema.
>Aanlevering vacature-advertenties: webredactie@protestantsekerk.nl 

Andere advertenties
Neem voor andere advertenties contact op met Marijanne Dubbink, media adviseur.
>Advertentietarieven 2017 (pdf). Aanlevering andere advertenties: bedrijfsadv.wew@gmail.com; of (06) 3057 4768.

Korte pers- en nieuwsberichten
Korte pers- en nieuwsberichten blijven welkom, maar omdat woord&weg compacter is, zal een strengere selectie plaatsvinden dan tot nu toe gold voor Kerkinformatie.
>Stuur pers- en nieuwsberichten aan: wew@protestantsekerk.nl. Berichten worden ook doorgestuurd naar: webredactie@protestantsekerk.nl

Aanleverdata Woord&Weg 2017

Nummer

Matdatum

Aanleverdatum
vacature-attendering

Aanleverdatum
advertenties

Januari

27 december

 

8 december

Februari

27 januari

 

17 januari

Maart

24 februari

7 februari

14 februari

April

31 maart

13 maart

21 maart

Mei

28 april

10 april

18 april

Juni

26 mei

8 mei

16 mei

Juli-augustus

30 juni

12 juni

20 juni

September

25 augustus

7 augustus

15 augustus

Oktober

29 september

11 september

19 september

November

27 oktober

9 oktober

17 oktober

december

1 december

6 november

14 november

 

Abonnementen

Overgang Kerkinformatie > woord&weg
Scriba’s van gemeenten en classes en synodeleden ontvangen het ook woord&weg gratis. Wie geabonneerd was op Kerkinformatie, ontvangt het nieuwe het blad automatisch. De abonnementsprijs blijft in 2017 dezelfde als voor Kerkinformatie: € 22,50 voor 11 nummers, groepsabonnementen kosten € 17,50 per persoon.
Abonnees ontvangen de factuur voor 2017 in juni 2017, zodat zij enkele maanden de tijd hebben om te besluiten of zij abonnee op woord&weg willen blijven.
Verzending naar het buitenland is vanwege de hoge kosten niet mogelijk. Het nieuwe blad is t.z.t. (net als Kerkinformatie) gratis te downloaden.
>Voor abonnementen en abonnementswijzigingen: abonnementen@protestantsekerk.nl; of (030) 880 1880

Vragen?

Mail of bel de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving: Janet van Dijk, wew@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.

Voorheen Kerkinformatie

woord&weg vervangt het tijdschrift Kerkinformatie, waarvan het laatste nummer in december 2016 verscheen. Het besluit tot deze verandering vloeit voort uit de visienota Kerk2025. Waar een Woord is, is een weg.

 

Vorige jaargangen Kerkinformatie