Jong Protestant - Magazine van JOP

Magazine Jong Protestant is het relatiemagazine van JOP, vol informatie en inspiratie.

Het blad verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld voor iedereen die hart heeft voor kinderen en jongeren in de kerk. Aan een abonnement zijn geen kosten verbonden.

>Neem een gratis abonnement op jop.nl/themas/magazine-jong-protestant.