Overzicht RSS-feeds

Abonneer u via een RSS-feed op de nieuwsberichten van de Protestantste Kerk of Kerk in Actie. Ook is het mogelijk een RSS-abonnement te nemen op een selectie van de nieuwsberichten.  Zo komen de nieuwsberichten automatisch op de door u gewenste plek binnen. Dat kan bijvoorbeeld in uw mailbox of uw persoonlijke startpagina zijn, maar ook de website van de kerk.