Rondzendbrief Visitatie

De Rondzendbrief Visitatie wil alle visitatoren in de Protestantse Kerk op de hoogte houden van actuele en inhoudelijke kwesties.

Vaste onderdelen in de Rondzendbrief zijn de meditatie van de voorzitter van het college voor de visitatie, en de inleidingen die worden gehouden op de landelijke studiedagen. Daarnaast komen onderwerpen aan de orde die het afgelopen jaar actueel waren: de verhouding tussen visitatie en gemeenteadviseur, de visitatie van predikanten in landelijke dienst, visitatie en contact met de media...

De Rondzendbrief Visitatie verschijnt eens per jaar en is een uitgave van het Generale college voor de visitatie: f.buitink@protestantsekerk.nl