ELS Nieuwsbrief

De ELS Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de evangelisch-lutherse synode.

Alle kerkenraden en predikanten van de evangelisch-lutherse gemeenten en de protestantse (wijk)kerkenraden waartoe lutherse leden behoren, ontvangen automatisch de ELS Nieuwsbrief, evenals de leden/plaatsvervangend leden van de evangelisch-lutherse synode.

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan bij mw. G. van den Heuvel-Hoogendoorn, via els@protestantsekerk.nl.