Kerkmusicus

Een kerkmusicus brengt muziek in de gemeente, en wat zou een eredienst zijn zonder muziek? 

Een kerkmusicus geeft leiding aan de gemeentezang en draagt zorg voor de muzikale vormgeving van de eredienst. Een kerkmusicus kan zijn: een organist, of een dirigent van cantorij of koor. 

Kerkmusicus: organist of cantor

De kerkmusicus heeft - als organist of cantor - een professionele opleiding genoten aan een conservatorium of volgde als amateur cursussen op het gebied van kerkmuziek. Op grond van de gevolgde opleiding ontvangt de musicus van de kerk een bevoegdheidsverklaring voor een van de drie niveaus voor 'orgel' of 'cantoraat'.

Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek

Voor specialistische vragen en praktisch advies maakt de gemeenteadviseur gebruik van de kennis van de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek.
>Contact: werkgroeperedienst@protestantsekerk.nl; (030) 880 1839