Rechtspositie: Generale regeling kerkelijke medewerkers

De rechtspositie van kerkelijk medewerkers is vastgelegd  in de generale regeling rechtspositie medewerkers, een verdere uitwerking van de Kerkorde.

Deze regeling bevat regelingen over o.a. de totstandkoming en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur en werktijden, nevenwerkzaamheden, salariëring, arbeidsongeschiktheid, verlof en pensioen. Deze regeling wordt vastgesteld door de synode op advies van het bestuur van de Dienstenorganisatie en het Georganiseerd Overleg Kerkelijke Medewerkers.

Uitvoeringsbepalingen

Bij de Generale regeling kerkelijke medewerkers worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld, bestaande uit regelingen, aanvullende bepalingen, modellen en bijlagen. Hiervan verschijnt jaarlijks in januari een actuele versie.  

Generale regeling kerkelijk werkers

Voor kerkelijk werkers gelden op rechtspositioneel gebied enkele afwijkende bepalingen op grond van de generale regeling die speciaal voor deze beroepsgroep door de synode is vastgesteld.