Gemeentepredikant: steun

Predikanten die om welke reden ook behoefte hebben aan pastorale steun of begeleiding, kunnen een beroep op de Protestantse Kerk. 

Pastor voor buitengewone omstandigheden

Een predikant kan soms behoefte hebben aan pastorale zorg die buiten de eigen gemeente wordt gegeven: bij persoonlijke of relatieproblemen of bij een conflict met de gemeente, en zeker als dit ook aan eigen geloofszekerheid raakt.
Daarom zijn er speciale pastores beschikbaar, die aan predikanten dit pastoraat in buitengewone omstandigheden kunnen verlenen. 
> Contact: ds. Ferry Buitink (scriba generaal college visitatie), via 
f.buitink@protestantsekerk.nl 

Fonds Bond van de Nederlandse Predikanten

Het Fonds Individuele Hulpverlening (Bond van de Nederlandse Predikanten) verleent materiële hulp in bijzondere situaties aan predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk.
>Meer informatie: Bond van de Nederlandse Predikanten, bnp@predikanten.nl;  (030) 271 6133.  

Stichting Aanpakken: net dat steuntje in de rug 

Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk, die extra kosten moeten maken voor bijscholing of specialisatie. Ook geeft de Stichting steun aan predikanten en kerkelijk werkers die te maken krijgen met bijzondere noden. Daarnaast verleent Stichting Aanpakken subsidie aan instellingen die een zelfde doel hebben, zoals het seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit krijgt subsidie voor het verlagen van de deelnemersprijs van de cursussen Postacademiaal Onderwijs en de Commissie Individuele Hulpverlening van het Landelijk Maatschappelijk Werk ten behoeve van predikanten krijgt subsidie om haar taak te kunnen uitvoeren.
>Meer informatie: www.stichtingaanpakken.nl