Opleiding: Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een universitair centrum voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen.

De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en religie. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de wereldkerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen. 

PTHU: ambtsopleiding Protestantse Kerk

De identiteit van de theologie zoals de PThU die beoefent, is een geëngageerde wetenschappelijke theologie met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de protestants-christelijke traditie, actuele kerkelijke en maatschappelijke relevantie en een grondige kennis en verwerking van de bronnen en de traditie. De Protestantse Theologische Universiteit heeft een jarenlange ervaring met het opleiden van predikanten. De PThU biedt, als enige universiteit, de door de Protestantse Kerk in Nederland erkende predikantsopleidingen aan en verzorgt daarnaast de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.
> Meer over PThU  

PTHU: postacademisch onderwijs en permanente educatie

Een leven lang leren. Ook voor predikanten spreekt dit tegenwoordig vanzelf. Om dit beroep met plezier en succes te kunnen blijven uitoefenen, is het belangrijk om de tijdens de studie opgedane kennis en vaardigheden niet alleen op peil te houden, maar ook te verbreden en te verdiepen. Om die reden heeft de Protestantse Kerk in Nederland een nieuw systeem van training, coaching, intervisie en bijscholing ingesteld: de Permanente Educatie (PE). Voor predikanten verzorgt de PThU een aantrekkelijk aanbod van postacademisch onderwijs (PAO). 
> Meer over Postacademisch onderwijs PThU