Gemeentepredikant: arbeidsbemiddeling

Voor arbeidsbemiddeling kunnen predikanten/proponenten terecht bij het mobiliteitsbureau. Dit geeft hen voorlichting over vacante gemeenten en helpt hen bij het vinden van een nieuwe werkplek.

Het Mobiliteitsbureau wil vraag en aanbod van gemeenten en instellingen  enerzijds, en predikanten/proponenten en kerkelijk werkers anderzijds op elkaar afstemmen. Zo wordt de doorstroming van predikanten en kerkelijk werkers bevorderd, wat van belang is voor de motivatie en tevredenheid van beide partijen. 

Aanmelden

Predikanten/proponenten die op zoek zijn naar een werkplek of van werkplek willen veranderen, kunnen zich aanmelden via het digitaal register (extranet). 

Materialen

Daarnaast zijn er de volgende documenten beschikbaar: