Zorg voor de ziel

De jaargang geeft inzicht in een aantal thema's van de geestelijke weg en verheldert hoe deze thema's in het eigen leven een rol spelen.

Soort activiteit

Jaargang van zes keer een tweedaagse groepsretraite (met twee overnachtingen per tweedaagse) 

Doelgroep

  • Predikanten
  • Geestelijk verzorgers
  • Kerkelijk werkers
  • Pastoraal werkers

voor wie de tijd is aangebroken om aandacht te geven aan de eigen spiritualiteit.

Doel

De jaargang 'Zorg voor de ziel' geeft inzicht in een aantal thema's van de geestelijke weg en verheldert hoe deze thema's in het eigen leven een rol spelen. Deze jaargang versterkt het leren herkennen van de geestelijke en mystagogische dimensie in het eigen leven en dat van anderen en het spreken daarover.

Inhoud en opzet

Samen met anderen een jaar lang op weg om de eigen spiritualiteit te verdiepen en zicht te krijgen op de eigen innerlijke of geestelijke weg.

In het pastoraat en geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. Er kan een moment komen dat het noodzakelijk is om zelf opnieuw de verbinding met de 'bron' te maken en je opnieuw te laten voeden.

Zorgen voor de ziel, dat betekent ruimte maken, stil worden en misschien wel opnieuw leren luisteren. Deze jaargang wil de ruimte bieden om die weg te gaan.

In zes tweedaagse bijeenkomsten (met 2 overnachtingen per bijeenkomst) trekken we een jaar lang samen op. Gaandeweg ontdek je jouw geestelijke weg en krijg je zicht op je eigen spiritualiteit.

We gaan in gesprek met de traditie, met het Woord en met gidsen op de geestelijke weg uit heden en verleden en niet te vergeten: ook met elkaar.

Het gesprek met elkaar, de getijden van het klooster, de stilte, het gebed, de ontmoeting, kortom, de ervaring van het samen met anderen onderweg zijn op deze weg is een belangrijke dimensie in deze jaargang. Tegelijkertijd wordt de ervaring opgedaan dat reisgenoten ook gidsen zijn op deze weg.

Deze jaargang bestaat uit zes keer een tweedaagse 'mini' retraite, verspreid over 2018. Telkens staat een thema op de geestelijke weg centraal. Thema's zijn: de geestelijke weg; onderscheiden; doorbraak-/overgangsmomenten; navolging; eenzaamheid-gemeenschap; actie-contemplatie. Deze thema's zullen ingeleid worden door mensen die ons voorgaan op de geestelijke weg.

Trainer

Deze jaargang wordt begeleid door ds. Inge de Jong, predikant te Rhenen en Seintje Bos-van Dijk, vrijgevestigd pastor en geestelijk begeleider te Utrecht.

Aantal deelnemers

8-12

Permanente educatie

70 uren studiebelasting

Kosten

De kosten bedragen € 1.250,-* inclusief de overnachtingen en de maaltijden in de Abdij Koningsoord.

*De jaargang is door de commissie Permanente Educatie erkend als begeleidingstraject van geestelijke begeleiding in groepsverband. Voor een begeleidingstraject is in het aangestuurde deel van de PE 28 uur studiebelasting (SBU) bestemd. Als u de jaargang volgt kunt u deze uren daarvoor inzetten. Ook kunt u een declaratie indienen bij het PCTE tot een maximum van € 600,-. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Aanvraag vergoeding studiekosten. U wordt gevraagd kopieën van de betaalde facturen mee te sturen. De meerdere uren studiebelasting en kosten kunnen benut worden uit het studieverlof onder eigen regie. Voor meer informatie, zie website

Meer informatie over onze annuleringsregeling vindt u op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Data: 11-13 februari, 18-20 maart, 13-15 mei, 9-11 september, 14-16 oktober en 11-13 november 2019

De aanvangstijd op de dag van aankomst is 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), de vertrektijd is na het ontbijt op de laatste dag van de tweedaagse.

Locatie: Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79 te Arnhem (ongeveer 20 min. lopen vanaf station Oosterbeek)

Aanmelden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een e-mail sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Terug naar overzicht