Visitatie nieuwe stijl

In het kader van Kerk 2025 veranderden per 1 mei 2018 de taken van de visitatie. De classispredikant zal voortaan de gemeenten en de werkers in de kerk bezoeken. De visitatie doet wat voorheen de buitengewone visitatie inhield en houdt toezicht op de ontmoetingen van gemeenten in ringverband. Belangrijk is dat de visitatie voor de nieuwe situatie wordt toegerust. 

Soort activiteit

startdag en training van 2 (losse) dagen

Doelgroep

visitatoren

Doel

In het kader van de toerusting van visitatoren´nieuwe stijl´ worden er startdagen en vervolgtrainingen gegeven. Er hebben inmiddels 3 startdagen plaatgevonden. In het voorjaar van 2019 wordt een vierde startdag georganiseerd en starten ook de nieuwe vervolgtrainingen. Voor deelname aan een vervolgtraining is het aan te raden om eerst te hebben deelgenomen aan een startdag. Een stricte voorwaarde is dit echter niet.

Inhoud en opzet

Programma startdag (1 dag)

09.30 inloop en koffie
10.00 ochtendgebed
10.15 visitatie in Kerk 2025 en in de kerkorde aan de hand van stellingen
11.30 pauze en koffie
11.45 luisteren - hoe kom je binnen en hoe krijg je contact?
12.30 lunch
13.30 oefenen in luisteren
14.15 conflictstijlen - welke kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
15.30 slotopmerkingen en vooruitblik
15.45 middaggebed

 

Programma training (twee losse dagen)
De volgende thema´s komen - verdeeld over 2 losse dagen) in de training aan bod:

 • Conflictdiagnose: de escalatieladder van Glassl
 • Een groep of gemeente in een impasse: kijken door de systeembril van Edwin Friedman
 • Gesprekken zo voeren dat in beperkte tijd een zo rijk mogelijk beeld ontstaat van het probleem
 • Gesprekken vruchtbaar afronden
 • Omgaan met mensen die vanwege persoonlijkheidskenmerken als ‘lastig’ worden beleefd
 • Rapportage

De verschillende elementen zullen waar mogelijk verbonden worden met een levensechte casus, waardoor deelnemers de kans krijgen om de theorie te koppelen aan visitatie ´nieuwe stijl´ in de praktijk.

Trainer

De startdag wordt begeleid door leden van het Generaal College van de Visitatie, in samenwerking met trainer Bert Bakker.

De training wordt gegeven door Bert Bakker, in samenwerking met een lid van de werkgroep Opleiding van het Generaal College voor de Visitatie

Aantal deelnemers

startdag: 25-50; training: 10-15

Permanente educatie

0 studiepunt

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Visitatietrainingen 2019:


Startdag:
Donderdag 24 januari van 9.30-16.00u.
Kerkelijk Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94, Ede (GLD)

Aanmelden Startdag

 

Tweedaagse vervolgtraining:

 • keuze 1: Ede

  maandagen 11 maart en 8 april van 10.00 - 16.00u
  Kerkelijk Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94, Ede (GLD)

  aanmelden

 • keuze 2: Dordrecht

  dinsdagen 23 april en 21 mei van 13.00-20.00
  Pauluskerk Zalencentrum, Albertine Agnesstraat 2, Dordrecht  

  aanmelden

 • Keuze 3: Kampen 
  zaterdagen 18 mei en 15 juni van 10.00 - 16.00 uur
  Broederhuis, Broederstraat 16, Kampen

  aanmelden

Meer informatie

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht