Toerusting Michacursus

De workshop heeft als doel de noodzakelijke voorbereiding te bieden aan cursusleiders die plaatselijk een Michacursus willen opzetten.

Soort activiteit

Workshop van één dagdeel

Doelgroep

  • Cursusleiders
  • Assistenten van cursusleiders
  • Diakenen of anderen die zich willen oriënteren op de Michacursus

Doel

De workshop heeft als doel de noodzakelijke voorbereiding te bieden aan cursusleiders die plaatselijk een Michacursus willen opzetten. De Michacursus zelf is een compleet programma om in de kerk betrokkenheid bij diaconaat en duurzaamheid te bevorderen. Het is een cursus van zeven bijeenkomsten met een maaltijd vooraf die plaatselijk zelfstandig georganiseerd kan worden. De Michacursus kan gevolgd worden door bestaande groepen of opgestart worden met een nieuwe groep deelnemers. De vijfde bijeenkomst is een praktijkdag waarbij deelnemers zich concreet inzetten bij een diaconale activiteit of voor het behoud van een leefbare aarde. Deze praktijkdag kan door Stichting Present of de plaatselijke diaconie georganiseerd worden.

Inhoud en opzet

  • informatie over de doelstellingen, opzet en materialen van de Michacursus
  • inhoudelijke aspecten van de thema's die tijdens de Michacursus besproken worden
  • training in het zorgdragen voor een veilige en constructieve sfeer tijdens de Michacursus
  • informatie over hoe de praktijkdag opgezet kan worden in samenwerking met Stichting Present of de plaatselijke diaconie
  • presentatie van andere groepen die de Michacursus al gedaan hebben

Trainer

De workshop wordt verzorgd door toerusters van de projectorganisatie Michacursus. Dit zijn o.a. freelance trainers van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 - 16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Bij deze cursus zijn de materialen niet inbegrepen. Via de website www.michacursus.nl kunnen de materialen besteld worden.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

 

 

in Amersfoort op woensdag 29 november van 19.30 tot 21.45 uur
locatie: Samenwerkplaats, Soesterweg 314-A, Amersfoort
aanmelden

 

in Goes op woensdag 10 Januari 2018
locatie: De Levensbron, Mansholtlaan 1, 4463 XG Goes
aanmelden

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan toerustingeneducatie@pkn.nl

Terug naar overzicht