Tienerwerk

In deze training leer je hoe je het geloof op een aansprekende manier over kunt brengen op jongeren.

Soort activiteit

Training van één tot negen dagdelen

Doelgroep

Vrijwilligers of professionals die werken met jongeren vanaf 12 jaar in clubwerk, gespreksgroep, tienercatechese, jeugdkerk of soos.

Doel

  • Deelnemers kennen de jongeren waar ze mee werken en weten meer over de leefwerelden waar deze jongeren zich in bevinden.
  • Deelnemers kunnen, met hun eigen geloofsbeleving in hun achterhoofd, met jongeren het gesprek aangaan over geloofsvragen.
  • Deelnemers kunnen jongeren bijstaan op hun levensweg door actief naar hen te luisteren.
  • Deelnemers kunnen een goede en veilige sfeer in de groep creëren, waarin alle groepsleden voldoende positieve aandacht krijgen.
  • Deelnemers kunnen door het jaar heen een hechte groep creëren, waarin iedere jongere zijn/haar plek heeft.
  • Deelnemers kunnen voldoende vrijwilligers werven voor hun activiteit en gezamenlijk een sterk team vormen.
  • Deelnemers kunnen met behulp van de leerstijlen van Kolb een programma in elkaar zetten waarbij jongeren tot leren aangezet worden.
  • Deelnemers kunnen vrij verhalen vertellen.
  • Deelnemers hebben een scala aan gebedsvormen en rituelen achter de hand en kunnen deze creatief inzetten.
  • Deelnemers kunnen een inhoudelijk sterk en afwisselend programma neerzetten, dat aansluit bij de jongeren in de groep

Inhoud en opzet

De training is bedoeld voor onder anderen leiding van tienerdienst, catechese en club. Je kan als aanvrager zelf een programma samenstellen op basis van de modules. Een module duurt steeds één avond (dagdeel van 2 uur). Module 1 is verplicht. Daarnaast kies je uit de andere negen modules nog minstens één andere module. De modules kunnen als een blok (meerdere avonden vlak achter elkaar) gegeven worden, maar ook verspreid worden over het jaar. De training start altijd met module 1. Daarna kunnen de modules in willekeurige volgorde gegeven worden. Voor de deelnemers is er bij elke module een reader met checklisten en achtergrondinformatie.

Module 1a: Leefwerelden jongeren (verplicht) (1 uur)
DOEL: Deelnemers kennen de jongeren waar ze mee werken en weten meer over de leefwerelden waar deze jongeren zich in bevinden.

Module 1b: Wie ben ik? (verplicht) (1 uur)
DOEL: Deelnemers kunnen, met hun eigen geloofsbeleving in hun achterhoofd, met jongeren het gesprek aangaan over geloofsvragen.

Module 2: Gesprekken voeren met jongeren
DOEL: Deelnemers kunnen jongeren bijstaan op hun levensweg door actief naar hen te luisteren.

Module 3: Leiderschap en orde houden
DOEL: Deelnemers kunnen een goede en veilige sfeer in de groep creëren, waarin alle groepsleden voldoende positieve aandacht krijgen.

Module 4: Groepsprocessen
DOEL: Deelnemers kunnen door het jaar heen een hechte groep creëren, waarin iedere jongere zijn/haar plek heeft.

Module 5: een team vrijwilligers
DOEL: Deelnemers kunnen voldoende vrijwilligers werven voor hun activiteit en gezamenlijk een sterk team vormen.

Module 6: Leren en didaktiek
DOEL: Deelnemers kunnen met behulp van de leerstijlen van Kolb een programma in elkaar zetten waarbij jongeren tot leren aangezet worden.

Module 7: Werken met verhalen
DOEL: Deelnemers kunnen vrij verhalen vertellen.

Module 8: Gebed en rituelen
DOEL: Deelnemers hebben een scala aan gebedsvormen en rituelen achter de hand en kunnen deze creatief inzetten.

Module 9: Materiaal en werkvormen
DOEL: Deelnemers kunnen een inhoudelijk sterk en afwisselend programma neerzetten, dat aansluit bij de jongeren in de groep.

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op deze pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:


MAATWERK

Meer Informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Terug naar overzicht