Begeleiden van Rouwgroepen

In deze cursus krijg je handvaten om begeleider van een rouwgroep te zijn.

Soort activiteit

Cursus van twee dagen

Doelgroep

Ouderlingen, kerkelijk werkers, predikanten en anderen die ervaring hebben in het begeleiden van rouwenden en die (willen) werken als begeleider van een rouwgroep in de kerkelijke gemeente.

Doel

Tijdens twee studiedagen wordt de mogelijkheid aangeboden om zich te verdiepen in het opzetten en begeleiden van een rouwgroep in de gemeente. Na afloop van deze twee studiedagen hebben de deelnemers zicht op wat het opzetten en organiseren van een rouwgroep inhoudt en is er geoefend met het vormgeven van bijeenkomsten. Daarnaast zijn er teksten, werkvormen en ideeën die gebruikt kunnen worden, verzameld en uitgewisseld.

Inhoud en opzet

Deelnemen aan een rouwgroep kan voor mensen die rouwen een zinvolle bijdrage leveren in hun zoektocht om te leren leven met een groot verlies.

Rouwen is een werkwoord. We gaan dan ook uit van het rouwtaken model van William Worden. Dat komt de eerste dag aan de orde samen met praktische vragen rond het starten van een rouwgroep en de groepsprocessen die (altijd) een rol spelen. Ook staan we stil bij de vraag naar Bijbel en geloof in een rouwgroep.

De tweede studiedag is een practicum. We gaan we aan het werk met eigen materiaal waarin de informatie van dag 1 is verwerkt. Alle deelnemers bereiden een bijeenkomst voor een rouwgroep voor rond een bepaald thema. Deze uitwerkingen worden besproken en onderling uitgewisseld, zodat iedereen materiaal en ideeën heeft om in de eigen gemeente concreet mee aan het werk te gaan.

Trainer

Marianne%20Benard.jpg

Marianne Benard

Aantal deelnemers

maximaal 15

Permanente educatie

21 uur studiebelasting

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Meer informatie over data, plaats, tijd en kosten: Begeleiden van Rouwgroepen PPP Opleidingen

Met ingang van 2017 wordt deze training georganiseerd door PPP Opleidingen. Daarvoor viel de training onder verantwoordelijkheid van het PCTE. 

Aanmelden

Meer informatie

Begeleiden van Rouwgroepen PPP Opleidingen
PPP Opleidingen
Telefoon: 0341-760460
Email: info@pppopleidingen.nl
Www: PPP Opleidingen

 

Terug naar overzicht