OriŽntatie Zorgzame Kerk

Ziet u voor u als gemeente een relevante rol in deze veranderende participatie samenleving? Het project Zorgzame kerk van Kerk in Actie geeft u handvatten om deze rol met beide handen aan te grijpen. Een oriëntatie op dit project en concept krijgt u in deze e-learning.

Soort activiteit

E-learning

Doelgroep

Deze e-learning is bedoeld voor mensen (ambtsdragers, niet ambtsdragers, predikanten) die in de ontwikkeling naar de participatiesamenleving een relevante rol zien weggelegd voor de plaatselijke kerk.

Doel

  • U ontvangt handreikingen om als kerk op zorgzame wijze present te zijn in de samenleving.

  • U krijgt inzicht in het concept Zorgzame kerk.

  • U ontdekt of dit concept ook voor uw gemeente bruikbaar is.

Inhoud en opzet

Het concept Zorgzame Kerk helpt kerken om de blik naar buiten te richten in een samenleving die erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en zelf meer verantwoordelijkheid nemen.

Als kerkelijke gemeente kunt u bijdragen aan het vormen van een netwerk rondom kwetsbare, zorgafhankelijke mensen. Daarbij speelt de samenwerking met andere plaatselijke organisaties en instellingen een belangrijke rol.

Dit wordt concreet voor uw eigen context met als resultaat, dat u mogelijkheden ziet voor uw kerkelijke gemeente om haar plek zelfbewust in te nemen in de participatiesamenleving.

Indien gewenst kunt u kiezen voor een begeleid vervolgtraject om de ingeslagen weg handen en voeten te geven.

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

€ 7,-, dit is een afwijkend (lager) tarief in vergelijking met onze standaard tarieven vanwege de samenwerking met Kerk in Actie.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Aanmelden

Meer informatie

Meer over Zorgzame Kerk vindt u op de website van Kerk in Actie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht