Nieuwe wegen in het pastoraat

In deze cursus verken je de betekenis van pastoraat in deze tijd, ontwikkel je nieuwe vormen en ontwikkel je nieuw pastoraal beleid.

Soort activiteit

Training van 2-3 dagdelen met keuzemodules

Doelgroep

  • Predikanten en kerkelijk werkers
  • (Beleids)ouderlingen
  • Coördinatoren van het bezoekwerk
  • Pastorale medewerkers

Doel

  • Ontdekken van de betekenis van pastoraat in deze tijd en in de eigen gemeente
  • Verkennen van hedendaagse vormen van pastoraat
  • Plannen maken om de passende  nieuwe ideeën te gaan implementeren

Inhoud en opzet

Er komen steeds meer signalen dat gemeenten inhoudelijke en organisatorische knelpunten ervaren bij de inrichting en vormgeving van het pastoraat. Dit soort signalen kunnen leiden tot een herbezinning op pastoraat. Er is al veel materiaal beschikbaar rondom bewustwording voor nieuwe pastorale wegen. Toch blijkt de stap naar een verandering in de praktijk lastig. Daarom is deze cursus ontwikkeld voor plaatselijke betrokkenen bij het pastoraat. Met hen willen we allereerst komen tot (verdere) bewustwording, inzicht en het duiden van de signalen van onder andere pastorale bezoekers. Vervolgens maken we aan de hand van theorie en onderzoek duidelijk wat de achtergronden hiervan kunnen zijn. Ten slotte formuleren we met elkaar concrete handreikingen om in de context van de eigen gemeente pastoraat verder te ontwikkelen.

 

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 -16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

OP LOCATIE

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan toerustingeneducatie@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht