Nieuwe ambtsdragers

U heeft ‘ja’ gezegd op het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester… En nu? Wat mag u verwachten van het ambt? Wat mogen de gemeente en kerkenraad van u verwachten? In deze training krijgt u veel handreikingen om in uw ambt nog meer tot zegen te mogen zijn.

Soort activiteit

e-learning van ongeveer 4 uur
twee bijeenkomsten

Doelgroep

 • ouderlingen
 • diakenen
 • kerkrentmeesters die voor het eerst in het ambt zijn bevestigd
 • mensen die zich oriënteren op het ambt

Doel

 • Inzicht in verantwoordelijkheden, taken en mogelijkheden van de verschillende ambten.

 • U maakt kennis met de regionale en landelijke kerkelijke structuren en kerkordelijke regels.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt.
Gevolgd door twee bijeenkomsten waarin de theorie handen en voeten krijgt in de praktijk van alledag.
Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is mogelijk om enkel de e-learning te volgen.

In de e-learning staat centraal:

 • kennismaken met het ambt

 • structuur en opbouw van de Protestantse Kerk

 • de kerkorde

 • de kerkenraad als één geheel

 • samenwerken als team

 • beleid & bestuur


In de bijeenkomsten staat centraal:

 • Spiritualiteit

 • Werk van de verschillende ambten en de plaats in de eredienst

 • Beleid maken

 • Teamvorming

Trainer

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Aantal deelnemers

8-12

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

€ 350,- voor e-learning en twee bijeenkomsten in uw gemeente.
€ 30,- voor individueel volgen blended training (e-learning en twee bijeenkomsten)

€ 15,- voor individueel volgen e-learning. Het is altijd mogelijk op een later moment de bijeenkomsten bij te wonen.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

24 januari en 14 februari

Locatie: Gouda
Tijd: 19.45-22.00

Aanmelden

 

Training op locatie

Wanneer er meerdere nieuwe ambtsdragers in uw gemeente beginnen, is het mogelijk om de training naar uw ambtsdragers toe te halen.

Training op locatie

 

E-learning

U kunt zich ook inschrijven voor enkel de e-learning en al dan niet op een later moment de bijeenkomsten bijwonen.
Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden. In de meeste gevallen ontvangt u binnen enkele werkdagen toegang tot de e-learning.

E-learning nieuwe ambtsdragers

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht