Nieuwe ambtsdragers

In deze cursus ontwikkel je een duidelijke visie op het ambt en leer je onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager.

Soort activiteit

Cursus van drie dagdelen

Doelgroep

  • ouderlingen
  • diakenen
  • kerkrentmeesters die voor het eerst in het ambt zijn bevestigd
  • mensen die zich oriënteren op het ambt

Doel

De deelnemers krijgen zicht op het belang van een duidelijke visie op het ambt. Zij krijgen informatie over de kerkordelijke regels rond het ambt en de structuur van de kerk, evenals de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ambten. De deelnemers leren hoe zij de taken uit kunnen voeren die verbonden zijn met het ambt in de gemeente. Ook krijgen zij informatie over het ambtelijke werk op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Inhoud en opzet

De inhoud van de cursus:

  • De ouderling en de diaken in de kerkdienst
  • Jeugdwerk
  • Organisatie van het kerkenwerk
  • Kerkrentmeesterlijk beheer
  • Visie en beleid
  • Leidinggeven

Trainer

De cursus wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vind je op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze cursus als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link.

MAATWERK

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht