Meerjarenbegroting

Het maken van een meerjarenbegroting is geen sinecure, zeker niet wanneer u er weinig ervaring mee heeft. Om het maken van een meerjarenbegroting eenvoudiger te maken, nemen we u mee in de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een dergelijke begroting in deze training.

 

Soort activiteit

Twee bijeenkomsten

Doelgroep

Beginnende en meer ervaren (ouderling-)kerkrentmeesters

Doel

  • Concrete stappen om te komen tot een meerjarenbegroting.

  • Inzicht in hoe een meerjarenbegroting samengesteld is.

  • Handvatten hoe beleidsmatig om te gaan met de meerjarenbegroting

Inhoud en opzet

Een meerjarenbegroting is nodig wanneer u een aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring (toestemming om een predikant aan te stellen) wilt doen, wanneer u een andere professional wil aanstellen of wanneer u inzicht wilt geven over de financiële situatie van uw gemeente. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de financiële situatie in kaart gebracht wordt voor een langere periode, zodat er tijdig nagedacht wordt over het beleid voor de komende jaren.

De Beleidsondersteuners van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken nemen u mee in het stappenplan naar een gedegen meerjarenbegroting. De twee trainingsavonden worden deels ingevuld met deze theorie. Daarnaast gaat u zelf aan de slag met een casus waarmee u de theorie in de praktijk kunt brengen.Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Trainer

De Beleidsondersteuners van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken zullen deze training verzorgen.

Aantal deelnemers

10-25

Permanente educatie

0 studiepunt

Kosten

€ 22,50

Terug naar overzicht