Meditatie

Deze cursus is voor mensen die christelijke meditatie willen leren beoefenen.

Soort activiteit

Introductiecursus van 10 dagdelen

Doelgroep

De cursus staat open voor predikanten en kerkelijk werkers, maar ook voor mensen die geen theologische opleiding hebben. De cursus is bedoeld voor mensen die nog geen ervaring hebben met vormen van christelijke meditatie en hier meer van willen weten en het ook willen leren beoefenen. De cursus is een belangrijke basis voor de vervolgcursus 'Begeleiding van Meditatie'. Het is ook mogelijk de introductiecursus als losse, zelfstandige training te volgen.

Doel

De cursus geeft de mogelijkheid om kennis te maken met meditatie in de christelijke traditie. Meditatie is de kunst, de vaardigheid om aandachtig te zijn. Het is niet een techniek die je leert, maar het is een manier waarop je in het leven kan staan en met dingen om kan gaan.

Meditatie is een levenshouding, het kan je meer bij de stilte brengen, bij zingevingsvragen en de betekenis van je eigen leven. Het kan verdiepend zijn voor je geloofsleven. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers kennis van de geschiedenis van meditatie in de christelijke traditie en van de belangrijkste christelijke meditatievormen, hebben zij kennis gemaakt met de basisvorm van christelijke meditatie en deze in de praktijk geoefend en hebben zij een start kunnen maken met het beoefenen van de verschillende vormen van christelijke meditatie.

Inhoud en opzet

De geschiedenis en achtergronden van de christelijke meditatie, het kennen van de diverse christelijke meditatievormen en het samen oefenen van de praktijk van meditatie vormen de uitgangspunten van deze cursus.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte komen verschillende thema´s aan de orde waaronder meditatie in de geschiedenis van het Christendom, meditatie en gebed, meditatie en stilte, meditatie en bijbel lezen.

In het praktische gedeelte zal er tijdens de cursusdagen veel tijd zijn om samen de praktijk van meditatie te beoefenen. We beginnen met een basisoefening die opgebouwd wordt, waarna we verschillende christelijke vormen van meditatie met elkaar zullen bespreken en oefenen. Met het achtergrondmateriaal uit de syllabus wordt thuis en in de training gewerkt. Tussen de trainingsdagen door wordt ook gevraagd om thuis de tijd te nemen om de oefeningen te blijven doen om zo van meditatie een geregelde praktijk te maken.

Het materiaal voor de cursus bestaat uit een reader met inhoudelijke en praktische informatie over de geschiedenis van de christelijke meditatie, de belangrijkste vormen van christelijke meditatie en diverse oefeningen.

Trainer

De begeleiders van de training zijn Corinne Groenendijk en Henri ten Brinke. Beiden zijn verbonden aan het Platform Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.

Corinne%20Groenendijk.jpg

Corinne Groenendijk is predikant in Krimpen a/d IJssel en geestelijk begeleider. Ze geeft cursussen op het gebied van spiritualiteit en meditatie en begeleidt reizen naar Iona en Taizé.

Henri%20ten%20Brinke.jpg

Henri ten Brinke is predikant in Apeldoorn en geestelijk begeleider. Hij geeft al enkele jaren (meditatie) cursussen.

Aantal deelnemers

8-12

Permanente educatie

40 uren studiebelasting (Dit aanbod is door de SKGV geaccrediteerd voor 8 studiepunten)

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 695,- per persoon, inclusief verblijfskosten en cursusmateriaal.

Meer informatie over onze annuleringsregeling vindt u op deze pagina.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

De cursus die voor dit najaar gepland stond is gecanceld vanwege te weinig deelname. In 2019 zullen we deze cursus opnieuw aanbieden. Data daarvoor moeten nog gepland worden. Indien u belangstelling hebt voor deze cursus kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of 

De training is een samenwerking van Vacare, platform voor meditatief leven binnen de Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl/vacare) en het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie.

Terug naar overzicht