Liturgie

In de cursus maken de deelnemers kennis met de basiselementen van liturgie. Zij verdiepen zich in de achtergronden, de betekenis en 'het geheim' van de liturgie.

Soort activiteit

Training van drie dagdelen

Doelgroep

  • Leden van werkgroepen eredienst
  • Uuderlingen
  • Diakenen
  • Leiding van kindernevendienst
  • Kerkmusici
  • Leden van cantorijen
  • Belangstellende gemeenteleden

Doel

In de cursus maken de deelnemers kennis met de basiselementen van liturgie. Zij verdiepen zich in de achtergronden, de betekenis en 'het geheim' van de liturgie. De deelnemers verdiepen zich in het Dienstboek en de daarin verwoorde vormen en inhouden van de eredienst, zoals die in vele variaties in de Protestantse Kerk worden gevierd. De deelnemers zijn in staat om de geboden informatie en hun inzicht in de liturgie toe te passen op hun taken in de gemeente.

Inhoud en opzet

  • Basisinformatie over liturgie, het ontstaan, de joodse oorsprong, Griekse en Romeinse bronnen.
  • De inhoud van liturgie: liturgie als 'spel'; liturgie als 'ritueel'; 'verhaal' en 'verkondiging'; gebeden; lofprijzing; Schrift en Tafel; preek en verkondiging; de diaconie en de eredienst, kleuren en rituelen.
  • Het Dienstboek, ordinarium, orde van dienst, de gang van de liturgie in het kerkelijk jaar, de grote feesten, de sacramenten.

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 - 16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

MAATWERK

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een e-mail sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht