Leiding geven aan veranderingen

Je kunt het eens zijn over veranderingen. Maar dingen echt anders doen is nog niet zo simpel. Hoe geef je nu op een goede manier leiding aan veranderingen.

Soort activiteit

Training van zeven dagen

Doelgroep

  • Predikanten en kerkelijk werkers
  • Leden van kerkenraden die aan de slag gaan met een verandering (bijvoorbeeld de implementatie van een beleidsplan, een fusie, de vraag 'Hoe verder als kleine gemeente', enzovoort).
  • Mensen die deel uitmaken van werkgroepen of commissies die in opdracht van de kerkenraad veranderingen voorbereiden of begeleiden
  • 'Jong talent', mensen die op termijn kerkenraadslid willen/kunnen worden

Minimaal HBO denkniveau en het bezitten van enige gespreksvaardigheden zijn vereist.

Doel

De persoonlijke effectiviteit vergroten als het gaat om leidinggeven aan beoogde veranderingen.

Inhoud en opzet

Onderzoek vertelt dat 70% van de voorgenomen veranderingen niet lukt. Veranderingen die kerken zich voorgenomen hebben zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Maar (juist?!) ook in de kerk is begeleiden naar verandering niet eenvoudig.

Verandering is niet maakbaar; wel beïnvloedbaar. De kansen op verandering kunnen door predikanten en kerkenraadsleden zeker worden beïnvloed. Soms wordt de slaagkans kleiner dan nodig doordat geen rekening wordt gehouden met wat binnen en buiten de kerk is ontdekt. Over hoe dat wat bekend is zo optimaal mogelijk kan worden benut in een gemeente, gaat deze training. Deelnemers merken in de regel dat “niet is zo praktisch als goede theorie.”

Tijdens de training vergroten deelnemers hun persoonlijke effectiviteit als het gaat om leidinggeven aan beoogde veranderingen. Dat doen ze door:

  1. Zicht te krijgen op eigen (veelal onbewuste) voorkeuren, stijlen en aannames rondom verandering. Deze blijken van persoon tot persoon sterk te verschillen. Onvoldoende bewust zijn van deze verschillen blijkt in de praktijk verandering te kunnen frustreren. Op de eerste dag kijken deelnemers naar zichzelf door ‘de bril’ van een aantal modellen die grote adviesfirma’s standaard in leiderschapstrainingen aanbieden.
  2. In gesprek te gaan met de Regel van Benedictus en met Anselm Grüns vertaalslag van die regel naar zijn rol als leider binnen een klooster. (Geestelijk) leiderschap blijkt te staan of vallen met leidinggeven aan jezelf.
  3. Wie leiding geeft in de kerk heeft niet meer dan zijn houding en zijn taal om anderen te bewegen om samen een weg te gaan. De leiding van organisaties en bedrijven beschikt over financiële en loopbaanprikkels. In de kerk hebben we niet meer dan hoe we present zijn en wat we zeggen. Redelijk recent is ontdekt hoe gesprekken zo gevoerd kunnen worden, dat de kans dat probleem besef sterker wordt, aarzeling minder en de kans op verandering groter. Als de leiding een aantal zaken af- en aanleert blijkt verandering vaker te slagen. Buiten de kerk heeft vrijwel elke beroepsgroep die verandering probeert te bewerkstelligen motiverende gespreksvoering (MGV) omarmt. Het vormt een integraal onderdeel van deze training. Deelnemers zullen MGV na afloop in de regel beter beheersen dan een deelnemer aan een basiscursus MGV van twee of drie dagen. En daar privé en in hun pastorale en missionaire werk ook de vruchten van plukken.
  4. Vertrouwd te raken met inzichten van Robert Quinn (Diepgaande verandering) en een model voor fasepassend begeleiden van verandering dat in deze training al een kleine tien jaar wordt verkend en door deelnemers met vrucht wordt toegepast en dat onlangs een plek vond in het gerenommeerde Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development. Vanuit deze theorie worden concrete werkvormen en strategieën aangereikt om passend en vruchtbaar te werken aan verandering.
  5. Grote delen van Jan Hendriks' Verlangen en vertrouwen: Het hart van gemeente-opbouw te bestuderen en te vertalen naar hun plaatselijke situatie. Predikanten die dit boek al kenden, meldden dat ze na deelname aan de training de gemeenteopbouwinzichten uit het boek (veel vaker) concreet weten vorm te geven.
  6. Speciale aandacht zal worden gegeven aan beleidsvorming en verandering MET de gemeente in plaats van VOOR de gemeente, zowel langs de probleemoplossende als waarderende weg.

Zie ook > Kerkinformatie, juni 2015, p. 14/15.

Trainer


foto%20Bert%20Bakker.jpg

De cursus wordt gegeven door Bert Bakker (Ekklesia Advies). Bert Bakker is adviseur, trainer, procesbegeleider en pastor. Hij begeleidt met regelmaat kerken bij het vormgeven van veranderingen (opgedrongen of vrijwillig gekozen), alsmede trajecten die leiden tot een concreet beleidsplan van onderaf in enkele maanden.

Verder introduceerde hij boeken over Motiverende Gespreksvoering in Nederland en traint professionals in die methodiek in de kerk, aan hogescholen en in de non-profit en profitsector.

Aantal deelnemers

10-14

Permanente educatie

170 uren studiebelasting

Kosten

€ 895,00 per persoon, incl. materiaal, koffie/thee en maaltijden. Meer informatie over onze annuleringsregeling vindt u hier.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

De geplande training die op 9 oktober 2017 zou beginnen is geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. De komende tijd wordt bekeken of deze training - in dezelfde of een andere vorm - in 2018 opnieuw kan worden aangeboden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht