Leiderschap met lef!

Deze training heeft als doel de kwaliteit van jouw leiderschap te verbeteren, ook kijkend naar jouw persoonlijke motivatie.

Soort activiteit

Training van acht (keuze)modules + een intakemodule

Doelgroep

  • Leden van één kerkenraad of
  • Moderamina van wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad uit één gemeente

Doel

De deelnemers krijgen zicht op het belang van een duidelijke visie op het ambt. Zij krijgen informatie over de kerkordelijke regels rond het ambt en de structuur van de kerk, evenals de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ambten. De deelnemers leren hoe zij de taken uit kunnen voeren die verbonden zijn met het ambt in de gemeente. Ook krijgen zij informatie over het ambtelijke werk op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit een intake-dagdeel en één of meerdere vervolgdagdelen. Na het intake-dagdeel(module 0) kan een keuze gemaakt worden uit acht modules. Het boekje Leiderschap met lef is de achtergrond van de training. Elke deelnemer krijgt het boekje voor of tijdens de training aangereikt. De opzet van de modules volgt globaal de kansen 1 t/m 8 in het boekje.

De thema's van de modules zijn:

Module 0: Intakebijeenkomst
Module 1: Bezield leiderschap
Module 2: Waarderend leidinggeven
Module 3: Samenwerken als team
Module 4: Vergader met lef
Module 5: Kerkenraad engemeente
Module 6: Waardeer verschillen
Module 7: Communiceren met hart en hoofd
Module 8: Kerk naar buiten

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 Ė 16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Er zijn op dit moment geen nieuwe data voor deze training gepland.

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

MAATWERK

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht