Leiderschap met lef!

Deze training heeft als doel de kwaliteit van het leidinggeven door de kerkenraad te verbeteren, waarbij ook persoonlijke motivatie aan bod komt.

Soort activiteit

Training van acht (keuze)modules + een intakemodule

Doelgroep

  • Leden van één kerkenraad of
  • Moderamina van wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad uit één gemeente

Doel

Deze training beoogt de kwaliteit van leidinggeven te verbeteren, zowel binnen de kerkenraad als door de kerkenraad aan de gemeente. Daarbij wordt leidinggeven niet alleen benaderd vanuit functioneel perspectief, maar vooral ook vanuit persoonlijke motivatie. In de training komen daarom zowel praktische, persoonlijke als geestelijke aspecten van leidinggeven naar voren.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit een intake-dagdeel en één of meerdere vervolgdagdelen. Na het intake-dagdeel(module 0) kan een keuze gemaakt worden uit acht modules. Het boekje Leiderschap met lef is de achtergrond van de training. Elke deelnemer krijgt het boekje voor of tijdens de training aangereikt. De opzet van de modules volgt globaal de kansen 1 t/m 8 in het boekje.

De thema's van de modules zijn:

Module 0: Intakebijeenkomst
Module 1: Bezield leiderschap
Module 2: Waarderend leidinggeven
Module 3: Samenwerken als team
Module 4: Vergader met lef
Module 5: Kerkenraad en gemeente
Module 6: Waardeer verschillen
Module 7: Communiceren met hart en hoofd
Module 8: Kerk naar buiten

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 Ė 16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Voor dagdelen voor uw gemeente vindt u de juiste informatie op de pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Training op locatie

Wilt u deze training - of een aantal modules hieruit - aanvragen voor uw kerkenraad?
Vul het formulier in wat u vindt onder deze button:

Training op locatie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht