Kinderwerk

In deze training leer je kinderen op een inspirerende manier te begeleiden.

Soort activiteit

Training van één tot tien dagdelen

Doelgroep

Vrijwilligers en professionals die werken met en voor kinderen tot en met 12 jaar in en rond de kerk

Doel

 • Deelnemers weten meer over de leefwereld van de kinderen waar zij mee werken.
 • Deelnemers zijn zich in hun vrijwilligerswerk bewust van hun eigen geloof.
 • Deelnemers kunnen een groepsgesprek voeren, zodanig dat de kinderen hun eigen vragen kunnen verwoorden en er ruimte is voor iedereen om antwoorden daarop te geven.
 • Deelnemers kunnen op authentieke wijze leidinggeven aan de kinderen en daarbij de orde in de groep bewaren.
 • Deelnemers kunnen voldoende vrijwilligers werven voor hun activiteit en gezamenlijk een sterk team vormen.
 • Deelnemers kunnen een inhoudelijk sterk en afwisselend programma neerzetten, dat aansluit bij de kinderen in de groep.
 • Deelnemers kunnen vrij en zonder papier verhalen vertellen.
 • Deelnemers kennen verschillende gebedsvormen en kunnen deze creatief inzetten.
 • Deelnemers weten waar ze geschikte kinderliedjes kunnen vinden en weten hoe zij deze het best bij de kinderen kunnen aanleren.
 • Deelnemers kunnen bij hun programma meer inspelen op de belevingswereld van 10-12 jarigen en leeftijdsverschillen binnen de groep.
 • Deelnemers weten waar gedragsproblemen vandaan kunnen komen en hoe je er mee om kunt gaan.

Inhoud en opzet

De training is bedoeld voor onder anderen leiding van kindernevendienst, kindercatechese en club. De aanvrager kan zelf een programma samenstellen op basis van de modules. Een module duurt steeds één avond. De modules kunnen als een blok (meerdere avonden vlak achter elkaar) gegeven worden, maar ook verspreid worden over het jaar, afzonderlijk, of in willekeurige volgorde. Voor de deelnemers is er bij elke module een reader met checklisten en achtergrondinformatie.

Overzicht van de modules:

Module 1a: Leefwereld van kinderen
Doel: deelnemers weten meer over de leefwereld van de kinderen waar ze mee werken

Module 1b: Wie ben ik?
Deelnemers zijn zich in de invulling van hun rol bewust van hun eigen geloof

Module 2: Groepsgesprek
Doel: Deelnemers kunnen een groepsgesprek voeren, zodanig dat de kinderen hun eigen vragen kunnen verwoorden en er ruimte is voor iedereen om antwoorden daarop te geven

Module 3: De groep en jij
Doel: Deelnemers kunnen op authentieke wijze leiding geven aan de kinderen en daarbij orde in de groep bewaren

Module 4: Een team vrijwilligers
Doel: Deelnemers kunnen voldoende vrijwilligers werven voor hun activiteit en gezamenlijk een sterk team vormen

Module 5: Materiaal en werkvormen
Doel: Deelnemers kunnen een inhoudelijk sterk en afwisselend programma neerzetten, dat aansluit bij de kinderen in de groep.

Module 6: Verhalen vertellen
Deelnemers kunnen vrij en zonder papier verhalen vertellen

Module 7: Bidden
Doel: Deelnemers kennen verschillende gebedsvormen en kunnen deze creatief inzetten

Module 8: Zingen
Doel: Deelnemers weten waar ze geschikte kinderliedjes kunnen vinden en weten hoe ze deze het beste bij de kinderen kunnen aanleren

Module 9: 10-12 jarigen
Doel: Deelnemers kunnen bij hun programma meer inspelen op de belevingswereld van 10-12 jarigen en leeftijdsverschillen binnen de groep.

Module 10: Anders dan anderen
Doel: Deelnemers weten waar gedragsproblemen vandaan kunnen komen en hoe je ermee om kunt gaan.

Trainer

De training wordt gegeven door een freelancer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op deze pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:


MAATWERK

Meer Informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Terug naar overzicht