Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente.

 

Soort activiteit

Cursus van twee bijeenkomsten met een digitale huiswerkopdracht tussendoor.

Doelgroep

Beginnende en meer ervaren (ouderling-)kerkrentmeesters.

 

Doel

  • Vaardigheden en kennis om samen met uw collega-kerkrentmeesters een goed en gezond kerkrentmeesterlijk beheer te voeren.

  • Inzicht in het takenpakket van Kerkrentmeesters.

  • Inzicht in de unieke werkwijzen die de Protestantse Kerk eigen zijn.

Inhoud en opzet

Om uw taak als (ouderling-)kerkrentmeester goed uit te voeren is kennis nodig van de regelingen zoals die zijn vastgelegd in de kerkorde en de generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland. . De bijeenkomsten staan in het teken van inwijding in deze kennis en de toepassing hiervan in de praktijk. Om de tweede bijeenkomst een hoge effectiviteit te geven, zal er in de tussenliggende periode een digitaal aangeboden huiswerkopdracht gegeven worden.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

 

Trainer

De Beleidsondersteuners van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken zullen deze training verzorgen.

 

Aantal deelnemers

12-25

Permanente educatie

0 studiepunt

Kosten

€ 22,50

Datum, tijd, plaats en aanmelding

17 en 31 januari

Locatie: Nijkerk of omgeving
Tijd: 19.30 tot 22.00

Aanmelden

 

Nieuw: 22 januari en 5 februari

Locatie: Haren
Tijd: 19.30 tot 22.00

Aanmelden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht