Kerk en vluchtelingen

Deze cursus wil bijdragen aan toerusting van kerken bij de Bijbelse opdracht om het op te nemen voor gemarginaliseerde vluchtelingen.

Soort activiteit

Training van één tot vijf dagdelen

Doelgroep

 • diakenen
 • vrijwilligers in het kerkelijk vluchtelingenwerk

Doel

‘Recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling’ is het credo waardoor kerken zich laten motiveren. Deze cursus wil bijdragen aan toerusting van kerken bij de Bijbelse opdracht om het op te nemen voor gemarginaliseerde vluchtelingen en de rechten van deze kwetsbare groep te bevechten. De gevoelens van angst die in de samenleving bestaan, dienen echter ook serieus genomen te worden. Daarom is het goed als kerken een brugfunctie kunnen vervullen, waarbij christenen mogen bijdragen aan een land waarin wordt omgezien naar elkaar. Door middel van deze training helpen we lokale kerken graag met concrete suggesties voor het omgaan met vluchtelingen.

Specifieke doelen van deze training zijn:

 • voorbereiden op ontmoeting, omgaan en begeleiding van de vluchtelingen
 • rolbewaking en reflectie op de persoonlijke betrokkenheid
 • oefenen in de pastorale grondhouding
 • bezinning op het vluchtelingenvraagstuk en op de begeleiding van vluchtelingen door kerken

Inhoud en opzet

De cursus bestaat uit 6 modules. Afhankelijk van voorkennis en de lokale situatie kan ook een keuze uit de modules gemaakt worden. De modules zijn:

 • Module 1: Bijbelse basis en eigen motivatie
 • Module 2: Wie zijn ze?
 • Module 3: De vluchteling in Nederland
 • Module 4: Wat kunnen we doen als kerk en met wie kunnen we dat samen doen
 • Module 5: Mogelijkheden voor activiteiten voor/met de vluchteling
 • Module 6: Interculturele communicatie

Trainer

De cursus wordt gegeven door een gemeenteadviseur of door een docent van Kerk in Actie.

Aantal deelnemers

8 - 16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u > hier.

Diaconieën kunnen via dit > formulier bij Kerk in Actie teruggave van de cursuskosten aanvragen. Het formulier kan digitaal worden ingevuld en verzonden naar k.jungheim@kerkinactie.nl.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link.

Maatwerk

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl

Terug naar overzicht