Jeugdpastoraat

In deze training leer je hoe je jeugdpastoraat een plek geeft en hoe je ervoor zorgt dat persoonlijke aandacht voor kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan.

Soort activiteit

Training van één tot drie dagdelen

Doelgroep

Doelgroep bijeenkomst 1 en 2: alle jeugdwerkvrijwilligers die willen ontdekken wat jeugdpastoraat is en hoe je dat (zelf) als jeugdwerkvrijwilliger toe kan passen in je eigen gemeente.

Doelgroep bijeenkomst 3: jeugdwerkvrijwilligers/predikanten/kerkelijk werkers/leden van het pastorale team/kerkenraadsleden, die zich bezig willen houden met het opzetten van jeugdpastoraat, de visie erachter en hoe je middels een plan van aanpak ervoor kan zorgen dat het jeugdpastoraat in de eigen gemeente een volwaardige plek kan gaan innemen.

Doel

  • Inzicht verkrijgen in wat jeugdpastoraat inhoudt.
  • Verkennen en oefenen van je eigen jeugdpastorale houding.
  • Herkennen van en omgaan met signalen van kinderen, tieners en jongeren in het ‘gewone‘ contact.
  • Weten wat te doen als ‘problemen’ vragen om een intensievere aanpak.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit 1 tot 3 bijeenkomsten elk van een dagdeel (2 uur). De modules zijn los verkrijgbaar. Bijeenkomst 3 kan echter alleen afgenomen worden, als de eerste bijeenkomst is gevolgd.

Bijeenkomst 1:
Deze eerste bijeenkomst wordt ingezoomd op wat jeugdpastoraat is. Het onderscheid tussen relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat wordt uitgelegd aan de hand van de jeugdpastorale piramide. Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de deelnemers voor het belang van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

Deelnemers ontdekken hoe ze zelf met jeugdpastoraat aan de slag kunnen, hoe ze het zelf in de praktijk kunnen brengen aan de hand van hun eigen casussen. Daarnaast is er informatie over wat er allemaal nodig is om hun pastorale rol goed te kunnen vervullen.

Bijeenkomst 2:
Deze bijeenkomst gaat dieper in op de jeugdpastorale piramide: hoe kun je als jeugdwerkvrijwilliger grote, maar ook kleine signalen oppikken en een plek geven in de omgang met kinderen, tieners of jongeren. Er wordt geoefend aan de hand van de praktijksituaties van de deelnemers zelf.

Daarnaast wordt besproken welke grenzen je in acht moet nemen en hoe je ervoor kan zorgen dat het jeugdwerk in de gemeente een veilige plek is voor kinderen, tieners en jongeren om in op te groeien.

Bijeenkomst 3:
Deze bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar nadenken over welke stappen je kan zetten om de visie op relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat om te zetten in een concreet plan om te werken aan de bewustwording van het belang van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

Een goed plan is noodzakelijk om jeugdpastoraat in te bedden in het jeugdwerk en volwassenenpastoraat. Maar hoe pak je nu zoiets aan? Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste stappen zet, niks of niemand vergeet? Deze vragen komen deze bijeenkomst uitgebreid aan bod.

Voorwaarde voor het volgen van deze bijeenkomst is het bijgewoond hebben van de eerste bijeenkomst. Informatie uit die bijeenkomst vormt de basis voor deze bijeenkomst.

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op deze pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Training in Benschop
Het is nu ook mogelijk om individueel mee te doen aan deze training!
Locatie: Benschop
Data: 9, 16 en 23 januari
Tijd: 19.45 tot 22.00

Aanmelden

Training op locatie

Wilt u dat deze training in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

Op locatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Terug naar overzicht