Jeugddiaconaat

In deze training krijg je handvatten om met jeugddiaconaat aan de slag te gaan.

Soort activiteit

De training bestaat uit 3 modules. Module 1 en 3 worden begeleid door een trainer, module 2 bestaat uit het invullen van de TotaalScan Jeugddiaconaat door de aanvragende gemeente zelf. De resultaten van de scan worden verwerkt in module 3, de slotbijeenkomst. De bijeenkomsten (module 1 en 3) duren steeds 1 dagdeel (2 uur). Het invullen van de TotaalScan duurt ook ongeveer 2 uur.

Doelgroep

Deze basistraining jeugddiaconaat is ontwikkeld voor jeugddiakenen, jeugdwerkers, kinderleiding, tienerleiding, jongerenleiding, diakenen en alle anderen die geïnteresseerd zijn of betrokken zijn bij jeugdactiviteiten in en rond de (wijk)gemeente.

Doel

  • Inzicht krijgen in persoonlijke en gezamenlijke mogelijkheden, wensen, ambities op het vlak van jeugddiaconaat
  • Zicht krijgen op de verschillende mogelijkheden en varianten om jeugddiaconaat vorm te geven.
  • Inzicht krijgen in de eigen organisatie en zicht op de mogelijkheden voor samenwerking binnen en buiten de eigen gemeente.
  • Zicht krijgen op de status quo van het jeugddiaconaat in het geheel van de gemeente.
  • In staat zijn om heldere, gezamenlijke doelen te stellen voor de (verdere) ontwikkeling van het jeugddiaconaat in en vanuit de gemeente.
  • In staat zijn om deze doelen te vertalen naar een concreet plan van aanpak.

Inhoud en opzet

Module 1: Wie zijn we en wat is jeugddiaconaat?
Tijdens deze eerste bijeenkomst starten we met de vraag wat jeugddiaconaat is en wat de plek is van een jeugddiaken of iemand anders die zich in de gemeente met jeugddiaconaat bezighoudt. Deelnemers inventariseren wie er in de gemeente allemaal betrokken zijn bij jeugdwerk en diaconaat en welke mogelijkheden, competenties en activiteiten er op dit moment zijn. We gaan uitgebreid in op de vraag welke vormen/varianten er mogelijk zijn.

Vervolgens starten we het gesprek over persoonlijke en gezamenlijke mogelijkheden, wensen en ambities. De bijeenkomst wordt afgesloten met een uitleg over de TotaalScan Jeugddiaconaat en hoe deze uit te voeren (zie module 2). De TotaalScan is een instrument om een beeld te krijgen waar jouw (wijk)gemeente staat voor wat betreft jeugddiaconaat.

De resultaten van deze bijeenkomst zijn:

  • De deelnemers hebben inzicht in wie zij zijn en wat zij te bieden hebben op het vlak van jeugddiaconaat;
  • Deelnemers hebben kennis van wat jeugddiaconaat is en van de verschillende aspecten of vormen zijn waarin je met jeugddiaconaat aan de slag kunt;
  • De deelnemers zijn in staat om zelfstandig de TotaalScan Jeugddiaconaat in hun (wijk)gemeente uit te voeren.

Module 2. TotaalScan Jeugddiaconaat (zelfstandig)
In module 2 voeren de deelnemers in hun (wijk)gemeente zelfstandig de TotaalScan Jeugddiaconaat uit. De ingevoerde antwoorden worden (automatisch) opgeslagen in een digitaal bestand. Dit bestand mailen de deelnemers naar de trainer. Op basis van deze antwoorden stelt de trainer een overzichtelijk document op met conclusies en kansen. Dit ‘kansendocument’ is het vertrekpunt voor de laatste bijeenkomst. De trainer mailt dit kansendocument naar de deelnemers voorafgaand aan de derde bijeenkomst.

Module 3. Kansen, doelen en doen
In deze bijeenkomst vertalen we het kansendocument (zie module 2) in heldere doelen. Daarbij kijken we goed naar de bestaande mogelijkheden, missie en visie van de gemeente. Waar meer wijken een eigen TotaalScan hebben ingevuld, worden deze naast elkaar gelegd en zo goed mogelijk geïntegreerd of op elkaar afgestemd als aanvullende en elkaar versterkende delen. Na afloop van deze bijeenkomst ligt er een eerste aanzet voor een concreet plan van aanpak.

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op deze pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:


MAATWERK

Meer Informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.


Wilt u meer weten over het jeugdwerk van de PKN, kijk dan op de website van JOP.

Terug naar overzicht