Jeugdambtsdragers

Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op je af. Je bent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Maar hoe voorkom je dat je erin verstrikt raakt? Wat wordt er van je verwacht in de kerkenraad? Hoe ga je om met de problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? En hoe houd je alle vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? Je leert het in deze training.

Soort activiteit

Training van drie tot vier dagdelen

Doelgroep

 • Jeugdouderlingen en/of ouderlingen die de belangen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
 • Jeugddiakenen en/of diakenen die de belangen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
 • Iedereen die een bestuurlijke taak heeft op het gebied van kerkelijk jeugdwerk, zoals leden van een jeugdraad of taakgroep jeugd

Doel

 • Positieve motivatie, door inzicht over motivatie en drijfveer als motor voor jeugdwerk.

 • Handvatten om keuzes te maken in het brede palet aan mogelijkheden in het takenpakket als jeugdambtsdrager.

 • Vaardigheden om met specifieke deelgebieden binnen het jeugdwerk om te gaan.

Inhoud en opzet

Jeugdouderling of jeugddiaken zijn is een ambt dat een schakel is tussen kerkenraad en jeugd(leiders). Je praat en denkt mee op beleidsniveau en bent ook betrokken op de ‘werkvloer’.

In de eerste twee bijeenkomsten ga je aan de slag met het bepalen hoe jij invulling wilt geven aan het ambt met jouw talenten. Daarnaast ontdek je de kracht van het bouwen aan jullie jeugdwerk vanuit een (gezamenlijke) drijfveer. Waar haal jij de (geestelijke) kracht vandaan?

De derde bijeenkomst wordt gevuld door één van de volgende keuzemodules:

 1. Werven en begeleiden van vrijwilligers

 • Gavengericht werven van vrijwilligers

 • Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers

 • Motivatie hoog houden

Vergaderen met inspiratie

 • Opstellen van een goede vergaderagenda

 • Tijdmanagement

 • Bezinning en inspiratie tijdens de vergadering

De leegloop van het jeugdwerk

 • Kansen voor kleinere vormen van jeugdwerk

 • Relatiegericht jeugdwerk

 • Gedeelde verantwoordelijkheid met de jeugd

Visie & beleid en het nieuwe jeugdwerk

 • De essentie van het jeugdwerk

 • Een andere samenleving, een andere kerk, andere vormen van jeugdwerk


Het is mogelijk om de training uit te breiden met meerdere bijeenkomsten met meerdere keuzemodules, al dan niet verspreid over meerdere maanden.

 

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

€ 35,- voor individuele deelname 
€ 350,- voor een training op locatie

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Nieuw 10, 17 januari en 7, 24 februari

Locatie: Rotterdam, Hillegersberg
Trainer: Alie Leeflang
Tijd: 19.30 - 22.00

Aanmelden

 

Training op locatie

Wilt u dat deze training als in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

Training op locatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Wilt u meer weten over het jeugdwerk van de PKN, kijk dan op de website van JOP.

Terug naar overzicht