Jeugdambtsdragers

In deze training leer je hoe je als jeugdouderling of jeugddiaken omgaat met alle uitdagingen die op je afkomen in het jeugdwerk en er niet in verstrikt raakt. Ook leer je hoe je vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd houdt.

Soort activiteit

Training van drie tot vier dagdelen

Doelgroep

 • Jeugdouderlingen en/of ouderlingen die de belangen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
 • Jeugddiakenen en/of diakenen die de belangen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
 • Iedereen die een bestuurlijke taak heeft op het gebied van kerkelijk jeugdwerk, zoals leden van een jeugdraad of taakgroep jeugd

Doel

Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op je af. Jebent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Maar hoe voorkom je datje erin verstrikt raakt? Wat wordt er van je verwacht in de kerkenraad? Hoe gaje om met de problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? En hoe houd je allevrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? Je leert het in deze training.

Inhoud en opzet

Bijeenkomst 1

 • De hooggespannen verwachtingen van een jeugdambtsdrager
 • Communicatie met de kerkenraad en jeugdleiding

Bijeenkomst 2

 • Gesprek over motivatie en drijfveer als motor van jeugdwerk
 • De combinatie van kerkenraadslid en jeugdwerker

Bijeenkomst 3

Keuzemodules:

 1. Werven en begeleiden van vrijwilligers
  • Gavengericht werven van vrijwilligers
  • Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
  • Motivatie hoog houden
 2. Vergaderen met inspiratie
  • Opstellen van een goede vergaderagenda
  • Tijdmanagement
  • Bezinning en inspiratie tijdens de vergadering
 3. De leegloop van het jeugdwerk
  • Kansen voor kleinere vormen van jeugdwerk
  • Relatiegericht jeugdwerk
  • Gedeelde verantwoordelijkheid met de jeugd
 4. Visie & beleid en het nieuwe jeugdwerk
  • De essentie van het jeugdwerk
  • Een andere samenleving, een andere kerk, andere vormen van jeugdwerk

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8-16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

€ 30,- voor individuele deelname
€ 350,- voor een training op locatie

Datum, tijd, plaats en aanmelding

3, 17, en 31 oktober 2018
Locatie: Utrecht of omstreken
Trainer: Friso Mout
Aanbieding: eerste aangemelde deelnemer kan kosteloos meedoen aan de training wanneer zijn/haar kerkgebouw als "gast-kerk" fungeert van deze training en haar deelnemers. Concreet betekent dit een ruimte in uw kerkgebouw met koffie/thee voor de deelnemers. Dus wees er snel bij!

Aanmelden

17 oktober, 7 en 28 november
Locatie: Tiel
Trainer: Martin de Groot

Aanmelden

 

Training op locatie

Wilt u dat deze training als in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

Training op locatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Wilt u meer weten over het jeugdwerk van de PKN, kijk dan op de website van JOP.

Terug naar overzicht