Geloven en vieren met peuters en kleuters

In deze training leer je hoe je geloofsopvoeding en vieringen vormgeeft in de kerk met jongere kinderen.

Soort activiteit

Training van één of twee dagdelen

Doelgroep

Iedereen die activiteiten / vieringen wil organiseren voor peuters en kleuters. Bijvoorbeeld: predikanten, leiding van de oppasdienst, jeugdouderlingen en ouders van peuters en kleuters.

Doel

  • De deelnemers kunnen een verhaal vertellen op een voor peuters en kleuters begrijpelijke en aansprekende manier.
  • De deelnemers kunnen gebeden, rituelen en liederen maken die geschikt zijn voor peuters en kleuters.
  • De deelnemers zijn zich bewust van de mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor peuters en kleuters.
  • De deelnemers zijn in staat na te denken over een viering voor peuters en kleuters en deze vorm te geven.

Inhoud en opzet

Module 1: (geloofsontwikkeling)
In deze module wordt ingegaan op de ontwikkeling van peuters en kleuters. Het gaat daarbij in het bijzonder om de geloofsontwikkeling. Aan de hand van theorie beslissen de deelnemers waarmee ze rekening willen houden bij het ontwikkelen van activiteiten en vieringen voor peuters en kleuters.

Module 2: Het verhaal vertellen en beleven
De deelnemers leren in deze module wat er belangrijk is bij het vertellen van verhalen aan peuters en kleuters. Ook wordt er kort ingegaan op het gebruiken van Godly play als het gaat om het vertellen van verhalen aan peuters en kleuters. Uiteindelijk is het doel van de module dat de deelnemers zelf een verhaal kunnen vertellen op een aansprekende manier voor peuters en kleuters.

Module 3: Bidden, rituelen en zingen
Bij deze module gaan de deelnemers in groepjes aan de slag om bestaande liederen en gebeden te bekijken. Dit is de voorzet om uiteindelijk in het zelfde groepje een eigen gebed of lied te maken. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om eenvoudige rituelen toe te passen bij activiteiten met peuters en kleuters.

Module 4: Vieren met peuters en kleuters
In deze module wordt alles wat in de voorgaande modules behandeld is wordt in de praktijk van vieren gebruikt. Het verhaal uit module 2 en de gebeden, rituelen en liederen uit module 3 leveren materiaal om uiteindelijk een viering te ontwerpen.

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 - 16

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u op deze pagina over kosten.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:


MAATWERK

Meer Informatie

Wilt u meer weten over andere jeugdwerktrainingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Terug naar overzicht