Diaconaat

Deze training helpt je om een waardevolle bijdrage te leveren aan het diaconaat in de eigen gemeente.

Soort activiteit

Training van drie tot vier dagdelen. Twee dagdelen zijn standaard, daarnaast zijn er modules om één of twee dagdelen extra mee in te vullen.

Doelgroep

Diakenen, leden van een diaconale werkgroep en mensen die meer willen weten over diaconaat.

Doel

De training wil deelnemers inzicht geven in achtergronden, uitgangspunten en doelen van diaconaal werk en de wijze waarop het lokaal, regionaal en landelijk wordt uitgevoerd. Zij zijn daardoor beter in staat om aan het diaconale werk in hun eigen gemeente een waardevolle bijdrage te leveren.

Inhoud en opzet

De eerste twee trainingsbijeenkomsten staan in het teken van de thema's "Wat is diaconaat?" en "Diaconaal beleid". Hierin komen de 'basics' van het diaconaat aan bod. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden uit meerdere modules, waarmee één of twee extra bijeenkomsten gevuld kunnen worden. De keuzemodules zijn:
- Diaconaat en eredienst
- Diaken en geld
- Kerk en duurzaamheid
- Het diaconale bewustzijn van de gemeente
- Diaconaat en armoede

Trainer

De training wordt gegeven door een freelance trainer van het PCTE.

Aantal deelnemers

8 - 12

Permanente educatie

Niet van toepassing

Kosten

Meer informatie over kosten en onze annuleringsregeling vindt u  op de pagina over kosten en annuleren.

Datum, tijd, plaats en aanmelding

1 november en 22 november en 29 november

Locatie: Alblasserdam
Tijd: 19.45-22.00

Aanmelden

Wilt u dat deze training als maatwerk in uw gemeente gegeven wordt, neem dan contact op via de onderstaande link:

Maatwerk

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 030-8801558 of een email sturen aan pcte@protestantsekerk.nl.

Terug naar overzicht