Trainingen Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

  Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

  Deze cursus richt zich op alle aspecten van de uitvaartdienst. 

  Begeleiden van Rouwgroepen

  In deze cursus krijg je handvaten om begeleider van een rouwgroep te zijn.

  Nieuwe wegen in het pastoraat

  In deze cursus verken je de betekenis van pastoraat in deze tijd, ontwikkel je nieuwe vormen en ontwikkel je nieuw pastoraal beleid.

  Pastoraal gesprek

  Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Hoe u ook...

  Psychopastoraat

  Deze cursus leidt je op tot een goede pastoraal begeleider een geeft je kennis over veel relevante pastorale thema’s in de kerk en gemeente.

  The undefended leader

  Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.

  De gemeente als gezin

  De rabbijn Edwin Friedman begon de gemeente als een gezin met systemische gezinstherapie te behandelen. Dit leidt tot verrassende inzichten en mogelijjkheden.

  Leiderschap met lef!

  Deze training heeft als doel de kwaliteit van het leidinggeven door de kerkenraad te verbeteren, waarbij ook persoonlijke motivatie aan bod komt.

  Scriba

  Als scriba ben je de motor achter het bestuur van de plaatselijke gemeente. Hoe doe je dat?

  Leiding geven aan veranderingen

  Je kunt het eens zijn over veranderingen. Maar dingen echt anders doen is nog niet zo simpel. Hoe geef je nu op een goede manier leiding aan veranderingen.

  Jaargesprekken

  Kerkenraden zijn samen met predikanten en kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Kerkordelijk is er een verplichting om jaargesprekken te voeren om...

  Nieuwe ambtsdragers

  U heeft ‘ja’ gezegd op het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester… En nu? Wat mag u verwachten van het ambt? Wat mogen de gemeente en kerkenraad van u...

  Presentatie voor voorgangers

  Deze trainining versterkt de presentatie van predikanten en kerkelijk werkers en vergroot het contact tussen spreker en toehoorder.

  Liturgie

  In de cursus maken de deelnemers kennis met de basiselementen van liturgie. Zij verdiepen zich in de achtergronden, de betekenis en 'het geheim' van de liturgie.

  Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

  Jaarlijks organiseert de Protestantse Kerk in Nederland de Werkweek voor liturgie en kerkmuziek. In deze intensieve studieweek wordt er gewerkt volgens een bepaald thema, in verschillende...

  Aanvullende homiletische en liturgische vorming

  Deze cursus biedt de aanvullende homiletische en liturgische vorming die kerkelijk werkers nodig hebben voor een preekconsent.

  Lectorentraining

  Dit is een praktische training voor mensen die de rol van lector in de eredienst hebben, afkondigingen moeten doen of voorbeden moeten uitspreken.

  OriŽntatie Zorgzame Kerk

  Ziet u voor u als gemeente een relevante rol in deze veranderende participatie samenleving? Het project Zorgzame kerk van Kerk...

  Toerusting Michacursus

  De workshop heeft als doel de noodzakelijke voorbereiding te bieden aan cursusleiders die plaatselijk een Michacursus willen opzetten.

  Kerk en vluchtelingen

  Deze cursus wil bijdragen aan toerusting van kerken bij de Bijbelse opdracht om het op te nemen voor gemarginaliseerde vluchtelingen.

  Diaconaat en armoede in Nederland

  Armoede is in Nederland een breed maatschappelijk probleem. Diaconieën willen graag iets doen. Maar hoe?

  Diaconaat

  Deze training helpt je om een waardevolle bijdrage te leveren aan het diaconaat in de eigen gemeente.

  Contextueel Bijbellezen

  De training Contextueel Bijbellezen geeft op een interactieve manier een introductie in de methode van bijbellezen waarin de teksten weer gaan leven en relevant worden voor het leven van...

  Beroepingswerk introductie

  In deze introductiecursus leer je hoe je het beroepingswerk zo goed mogelijk kunt organiseren. Wat daarbij de taken zijn van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente.

  ...

  Beroepingswerk voor commisssies

  Deelnemers leren de rol en taken van de beroepingscommissie kennen en weten wat er van hen wordt verwacht.

  Beroepingswerk voor kerkenraden

  In deze training leren de deelnemers de taken van het beroepingswerk samen met anderen uit te voeren.

  Hoe presenteer ik me in het beroepingswerk

  In deze training voor predikanten komen de verschillende onderdelen aan de orde van een beroepingsprocedure, zoals het schrijven van een brief, het opstellen van een actueel CV, de eerste indruk...

  Jeugdambtsdragers

  Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op je af. Je bent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Maar hoe voorkom je dat je erin verstrikt raakt? Wat wordt er van je verwacht...

  Jeugddiaconaat

  In deze training krijg je handvatten om met jeugddiaconaat aan de slag te gaan.

  Catechese

  In deze training leer je hoe je je als catecheet blijvend kunt ontwikkelen.

  Kinderwerk

  In deze training leer je kinderen op een inspirerende manier te begeleiden.

  Tienerwerk

  In deze training leer je hoe je het geloof op een aansprekende manier over kunt brengen op jongeren.

  Geloven en vieren met peuters en kleuters

  In deze training leer je hoe je geloofsopvoeding en vieringen vormgeeft in de kerk met jongere kinderen.

  Jeugdpastoraat

  In deze training leer je hoe je jeugdpastoraat een plek geeft en hoe je ervoor zorgt dat persoonlijke aandacht voor kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan.

  Geloofsopvoeding

  Tijdens deze training ga je met andere ouders in gesprek over geloof, je eigen geloofsopvoeding en krijg je handvatten over geloof delen en communicatie met je kind.

  Actieve werkvormen

  In deze training maak je kennis met actieve en creatieve werkvormen en leer je die inzetten in je jeugdgroep.

  Begeleiding van meditatie

  Deze training is voor mensen die zelf ervaring hebben met meditatie en die begeleiding willen geven aan meditatiegroepen.

  Introductie Geestelijke Begeleiding

  In deze cursus maak je kennis met de basiscompetenties van een geestelijke begeleider en leer je enkele werkvormen te gebruiken.

  Verdiepingsdag meditatiebegeleiders

  Dit is een jaarlijkse bijeenkomst voor ervaren meditatiebegeleiders.

  Meditatie

  Deze cursus is voor mensen die christelijke meditatie willen leren beoefenen.

  Zorg voor de ziel

  De jaargang geeft inzicht in een aantal thema's van de geestelijke weg en verheldert hoe deze thema's in het eigen leven een rol spelen.

  Meditatie en de geestelijke weg

  In deze cursus verken je de verschillende stadia van de geestelijke weg in de christelijke traditie naar aanleiding van het boek 'De innerlijke burcht' van Teresia van Avila.

  Training voor Mentoren

  Training voor mentoren die op dit moment beginnende predikanten of kerkelijk werkers begeleiden of dat binnenkort gaan doen.

  Kerkrentmeesters

  Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog...

  Meerjarenbegroting

  Het maken van een meerjarenbegroting is geen sinecure, zeker niet wanneer u er weinig ervaring mee heeft. Om het maken van een meerjarenbegroting eenvoudiger te maken, nemen we u mee in de...

  Visitatie nieuwe stijl

  In het kader van Kerk 2025 veranderden per 1 mei 2018 de taken van de visitatie. De classispredikant zal voortaan de gemeenten en de werkers in de kerk bezoeken. De visitatie doet wat voorheen...