Het Toerustingscentrum

Over het PCTE

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is er om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak. Wij doen dat vanuit het motto: Leren, daar groei je van! Voor ons is ‘groeien in je taak’ nauw verbonden met ‘groeien in je gelovig menszijn’. Omdat wij geloven dat leren in de kerk ten diepste verbonden is met ‘leerling zijn’; een levenslange leerweg van groei in het voetspoor van Jezus Christus.

Wat doet het PCTE?
Zoals de naam al zegt is het PCTE er voor de ‘toerusting en educatie’ van vrijwilligers en professionals in de kerk. Voor ons komen die woorden samen in het begrip ‘training’. Onze trainingen op allerlei terreinen van het kerkenwerk bieden je de mogelijkheid om te investeren in je bewustwording, kennis en vaardigheden op voor jou relevante thema’s en taakgebieden. Het animatiefilmpje hierboven laat zien en horen hoe dat werkt en wat het effect daarvan is.

Nieuwe vormen van leren
Het PCTE speelt in op veranderingen in onze samenleving als het gaat om hoe mensen leren. De traditionele benadering van een cursus of training van een aantal bijeenkomsten op locatie werkt niet meer voor iedereen. We zijn daarom – samen met andere onderdelen van de Dienstenorganisatie – aan het experimenteren met nieuwe vormen van leren, zoals e-learning, webinars en leergemeenschappen. Dit soort nieuwe leervormen zullen we meer gaan integreren in ons aanbod van toerusting.

Waarom toerusting?
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het belang van het voortdurend leren van de gemeente: “De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet. “ De nota Kerk 2025; waar een Woord is, is een weg verwoordt de agenda van de kerk met de vraag: “Waar is training, toerusting en coaching nodig waarmee een bijdrage gegeven kan worden aan nieuwe vitaliteit en nieuwe bezieling?” In het leren van de gemeente van de gemeente is dus ook de training van vrijwilligers en professionals begrepen. Die kunnen daardoor op hun beurt de gemeente helpen om al lerend te groeien.