Aanmelden en kosten

Als u een training heeft gevonden die u wilt volgen, kunt u zich inschrijven via de button 'aanmelden' op de webpagina van het desbetreffende aanbod. Dit geldt ook voor het aanvragen van een training voor uw gemeente. 

Als u problemen ondervindt met inschrijven, stuurt u dan een email aan pcte@protestantsekerk.nl waarin u uw persoonlijke gegevens en de naam van de training vermeldt.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbericht per email. Uiterlijk één week van te voren - of zoveel eerder als mogelijk is -  krijgt u bericht of de training doorgaat.

Kosten

De Generale Synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van het PCTE gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Slechts zo'n 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden. 

Tarieven

In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele inschrijving voor een training en een training die een gemeente aanvraagt. In het eerste geval ontvangt de individuele deelnemer een factuur, in het tweede geval de betreffende gemeente.

 

Tarieven Gemeente    Individueel 
Aantal dagdelen    
1 € 150,- € 12,50
2 € 275,- € 22,50
3 € 350,- € 30,-
4 € 425,- € 35,-
5 € 475,- € 40,-

 

N.B.: Voor bepaalde trainingen (m.n. het aanbod voor professionals in de kerk) gelden andere (hogere) tarieven. Deze tarieven staan bij de betreffende trainingen vermeld.

Annuleringskosten

  • Bij deelnemerskosten van € 40,- of minder worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen. 
  • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een iemand anders laat vervangen.

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van meer dan € 40,-

  • tot 1 maand voor aanvang 25%
  • 1 maand voor aanvang of minder 40%
  • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
  • 7 dagen voor aanvang of minder 80%