Docenten en trainers

Hier kunt u kennismaken met een aantal docenten en trainers van onze landelijke cursussen en trainingen. Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) werkt hierbij samen met deskundigen (vaste docenten en gastdocenten) om de trainingen en cursussen te verzorgen en de kwalititeit daarvan te waarborgen.

Bert Bakker

foto%20Bert%20Bakker.jpg

In gemeenten werkte ik ruim 25 jaar als pastor. Momenteel houd ik me vooral bezig met verandervraagstukken. Van trainen tot begeleiden tot interim-pastorschap. Van kerken die vitalisering zoeken tot kerken die vastzitten, van pastores die zich willen ontwikkelen tot (teams van) pastores die vastliepen. Naast (interim)predikanten begeleidde ik tot nu toe geestelijk verzorgers, docenten, consultants, allerlei professionals in de zorg, huisartsopleiders, managers, zorgverleners, ontwikkelingswerkers, talloze vrijwilligers, en broeders van Taize.

Daarnaast geef ik boeken uit. Met mijn uitgeverij probeer ik ontwikkelingen ‘op de kaart te zetten’ die voor de kerk in Nederland van belang lijken. Die worden deels ook buiten de kerk ‘opgepikt’.

Mijn passie 

Dat mensen, maar ook de kerk en andere organisaties, worden wie ze ten diepste (kunnen) zijn.

Mijn laatst gelezen boek/ bezochte film/ theater of museum

Ik lees verschillende boeken tegelijkertijd. Momenteel Facing decline, finding hope: New possibilities for faithful churches enFinding your way to change. Als ‘kijk in de spiegelboeken voor de veertigdagentijd ben ik begonnen in Afgeleid: Filosofie voor een vrijer leven en Ancient paths of Christian formation: The Benedictine way. Gisteren heb ik een concert van Leonard Cohen bekeken. Wat inspirerend dat iemand op die leeftijd, na forse tegenslag, nog steeds zo ambachtelijk en vanuit zo’n gave houding weet te werken!

Mijn trainingen voor het PCTE

Leiding geven aan veranderingen en De gemeente als gezin.

Hester Hogendoorn

foto%20Hester.jpg

Ik werk als presentatietrainer en regisseur, mijn dagen zijn afwisselend. Zo geef ik training aan PhD studenten over het presenteren van wetenschappelijk onderzoek, geef ik presententatietraining aan predikanten, en maak ik voorstellingen met mensen met een beperking.

In mijn werk zoek ik altijd naar eigenheid van de spreker of de speler. Daarnaast neem ik technieken uit het theater mee naar de kerk, de universiteit of het ziekenhuis. De kruisbestuiving tussen bovengenoemde en de inhoud die de spreker wil brengen, is spannend en maakt mijn werk ontzettend interessant.

Mijn passie

Ik hou van lange gesprekken, liefst om een kampvuur of aan de eettafel. Tijd nemen om een ervaring of verhaal met elkaar te onderzoeken en uit te diepen. Voor mij zijn deze verhalen inspirerend, ze leren mij over het leven. Je hoef niet alles zelf mee te maken, dat kan ook door de verhalen van mensen om je heen.

Mijn laatst gelezen boek/bezochte film/theater of museum

Blaas van Boukje Schweigman, een hele bijzondere locatie theatervoorstelling. Tijdens de voorstelling word je op een gegeven moment onderdeel van de voorstelling. Ik hou daar meestal niet van, maar in deze voorstelling was het bijzonder mooi.

Mijn trainingen voor het PCTE

Presenteren voor voorgangers

Lizanne Bak-Lanser

Blok%204%20Foto%20Lizanne%20Bak.png

Ik ben theoloog met ervaring in het bedrijfsleven (communicatie/PR), in de geestelijke verzorging (ziekenhuis) en in het gemeentepastoraat. Op dit moment ben ik zelfstandig en werk ik vanuit mijn bureau (www.trevi-support.nl) op gebied van zingeving en communicatie. Dat betekent dat ik trainingen/workshops verzorg voor diverse opdrachtgevers binnen en buiten de kerk. Specifieke ervaring heb ik op gebied van identiteits- en zingevingsvraagstukken, verzorg ik inspiratie- en reflectiemomenten. Ook heb ik scholen begeleid met het onderzoeken en implementeren van levensbeschouwing op school. Daarnaast spreek ik op uitvaarten en ben ik beschikbaar als interim-pastor binnen de kerk.

Mijn passie

Mijn passie is mensen te verbinden met het oog op een mooiere wereld. Verbinding met hun eigen (kracht)bronnen en verbinding met de omgeving waarin zij leven en werken.

Mijn laatst gelezen boek/bezochte film/theater of museum

Meestal lees ik diverse boeken naast elkaar. Op dit moment lees ik ‘Met ziel en zakelijkheid’ van Lenette Schuijt, ‘De jacht op het verloren schaap’ van Haruki Murakami en ‘Hildegard von Bingen’ van Louis A.M. van den Bercken. Mijn laatst gelezen boek is ‘De moed van imperfectie’ van Brené Brown.

Mijn trainingen voor het PCTE

Pastoraat, Diaconaat en Uitvaarten leiden door gemeenteleden

Mariska van Beusichem

Mariska%20van%20Beusichem.jpg

Ik ben als predikant verbonden aan de Vluchtheuvelgemeente in Zetten en schrijf een proefschrift over de geestelijke weg van de Franse karmelietes (en katholieke heilige) Thérèse van Lisieux (1873-1897). Ik word daarbij begeleid vanuit het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Door aandachtig te luisteren naar het verhaal dat Thérèse over haar leven vertelt vanuit het perspectief van de goddelijke liefde, hoop ik mijn oor te oefenen in het ‘God naar buiten luisteren’ in de levensverhalen die mensen mij als pastor en medemens vertellen. Naast mijn werk als predikant ben ik voorzitter van de Zwolse stichting Thomas a Kempis. Namens de stichting raak ik met diverse bedrijven en instellingen in gesprek rond de vraag hoe de inspiratie van Thomas vruchtbaar kan zijn voor de Zwolse samenleving vandaag. In 2013 was ik hoofdredacteur van de eenmalige glossy THOMAS.

Mijn passie

Oei, het klinkt een beetje verheven, maar eerlijk gezegd is het, geloof ik, mijn verlangen om – net als Thérèse van Lisieux - mijn leven te bezien vanuit het oogpunt van Gods liefde en mij aan die liefde toe te vertrouwen, al schiet ik daarin natuurlijk vaak enorm te kort. Toch verbind ik mij graag met anderen die hetzelfde verlangen hebben. Ik hoop dat er in kerk en samenleving een beweging ontstaat van mensen die vanuit hun godsverlangen dienstbaar in het leven staan en de vrijheid voelen zo nodig een kritisch tegengeluid te laten horen.

Mijn laatst gelezen boek/ bezochte film/ theater of museum

'Kom hier dat ik u kus'van Griet Op de Beeck.

Mijn trainingen voor het PCTE

Introductie Geestelijke Begeleiding (met diverse boeiende gastdocenten!)

Seintje Bos

PCTE%20zomer%202014.jpg

Ik werk als vrijgevestigd pastor en geestelijk begeleider. Ik begeleid uitvaarten en verzorg rouwbegeleiding van mensen die afscheid hebben genomen van de kerk maar geen afscheid hebben genomen van God. Ook begeleid ik meditatiegroepen en retraites en geef workshops Lectio Divina; daarnaast ben ik beschikbaar voor individuele geestelijke begeleiding.

Mijn passie

Om alles wat ik zelf als waardevol en zinvol heb ontvangen, om dat te delen. Of het nu gaat om de courgettes en de bloemen uit mijn moestuin of om de betekenis van Lectio Divina, ik blijf zoeken naar plekken om mijn inspiratie te delen.m alles wat ik zelf als waardevol en zinvol heb ontvangen, om dat te delen. Of het nu gaat om de courgettes en de bloemen uit mijn moestuin of om de betekenis van Lectio Divina, ik blijf zoeken naar plekken om mijn inspiratie te delen.

Mijn laatst gelezen boek/ bezochte film/ theater of museum

Op de route van onze fietsvakantie in augustus (van Maastricht naar Bazel) brachten wij een bezoek aan twee bijzondere musea: Chapelle des Cordeliers in Sarrebourg in Lotharingen waar het grootste raam van Chagall te bezichtigen is: ‘ La Paix’. 1300 glasdeeltjes die een visioen van een wereld in vrede verbeelden in overweldigende kleuren. Schitterend!

In de Elzas kwamen we langs Colmar waar in museum Unterlinden het Isenheimer altaar is te bezichtigen van Matthias Grunewald: een enorm drieluik dat in verschillende stappen geopend kan worden waardoor telkens andere taferelen zichtbaar worden. Mij fascineert het schilderij waarop St. Antonius te zien is in de woestijn terwijl hij belaagt wordt door demonen.

Mijn trainingen voor het PCTE

De jaargang Zorg voor de ziel 

Oeds Blok

 

Al op jonge leeftijd wil ik dominee worden en ‘goed nieuws’ doorgeven over God. Met klasgenootjes richt ik de GGD visclub op (de Grote Groene Draken van Pietje Bell). We spelen veel… in het bos. Organiseren voor de klas een viswedstrijd… waar niemand iets vangt. Na mijn studie theologie was ik 14 jaar met plezier voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort. In 2012 startte ik met een buurtkerk in het Soesterkwartier in Amersfoort, in mijn vrije tijd en samen met buurtgenoten. Ik coach en verbind pioniers als coördinator gemeentestichting in de Unie van Baptistengemeenten en het netwerk Urban Expression voor creatieve gemeentestichting in aandachtswijken. Daarnaast leg ik me als zelfstandige toe op het coachen en trainen van leiders vanuit de benadering ‘The Undefended Leader’ (www.oedsblok.nl). Vanuit VOF Vindingrijk ontwerp ik met een compagnon creatieve concepten voor verbinding en verdieping, onder andere met het kaartenspel ‘Tafelgesprekken’.

Mijn passie

Ik ben betrokken en geniet van interactie met mensen. Ik zoek die interactie ook. Voorbij de buitenkant. Het is mijn passie om ruimte te scheppen voor ontmoeting tussen mensen, ruimte om je eigen gezicht te laten zien. Mijn ontdekking: Kracht + Kwetsbaarheid = Vrijheid. Het geeft mij energie om samen iets ondernemen, met een diep geloof in de betekenis van ieder voor een mooie wereld. De rode draad is voor mij vertrouwen op God als de Ander, die ons liefheeft, aanspreekt en uitdaagt. Ik houd van voetbal en word blij van het optrekken met kinderen.

Mijn laatst gelezen boek/bezochte film/theater of museum

Een boek dat ik net uit heb is Het huis van de moskee van Kader Abdolah. Tijdens het lezen van Salam Europa! en Papagaai vloog over de IJssel raakte ik verslingerd aan de oosterse verteltrant van Abdolah. Inmiddels ben ik begonnen aan Spijkerschrift.

Mijn trainingen voor het PCTE

In het kader van de PCTE geef ik samen met Liesbeth van Tongeren de training The Undefended Leader – de kracht van de kwetsbare leider. Door minder met je zelfbehoud bezig te zijn, word je vrijer en bewegelijker als leider. We merken dat deelnemers stappen zetten op de ‘weg van vrijheid’, of zoals ik het voor mezelf noem: de ‘long walk to freedom’.