Opleiding Kerkmuziek

Bent u een enthousiaste organist zonder opleiding en wilt u graag de eredienst opluisteren met uw spel? Of begeleidt u de cantorij of zanggroep? De driejarige opleiding Kerkmuziek helpt u om de gemeente of cantorij (nog) vakkundig(er) te begeleiden.

Inhoudsopgave

In Groningen (voorheen Drachten), Dieren (voorheen Doesburg) en Den Haag is er een driejarige opleiding Kerkmuziek voor organisten en/of koorleiders. Deze leidt op voor de bevoegdheidsverklaring III en is bedoeld voor wie 's zondags in de eredienst het orgel bespelen of leiding geven aan de cantorij of zanggroep. Maar het is ook heel goed mogelijk enkele vakken te volgen zonder de examens te willen afleggen.

De opleiding biedt voor organisten een unieke gelegenheid voor een gestructureerde verdieping in de kerkmuziek én om de praktische vaardigheden die het spelen in de eredienst vraagt verder te ontwikkelen: het maken van voorspelen, het begeleiden van liederen en niet strofische vormen etc. Tegelijkertijd wordt een degelijke muziektheoretische basis gelegd. Zeker nu het nieuwe liedboek er is, worden er ook nieuwe eisen gesteld aan de begeleiding van de gemeentezang en wordt men daarbij voor nieuwe uitdagingen gesteld.

De opleiding kent de studierichting orgel en koorleiding. Voor de beide studierichtingen geldt dat er minimaal 5 cursisten zich voor die studierichting moeten aanmelden wil die doorgang kunnen vinden. Omdat de praktijklessen parallel worden gegeven is het praktisch niet mogelijk beide studierichtingen tegelijkertijd te volgen.

Inhoud en opzet

Een opleiding bestaat uit drie jaargangen van elk 20 lesdagen van drie of vier uur, in de regel op zaterdag eens in de 14 dagen. Daarnaast wordt ieder cursusjaar 1 cursusdag toegevoegd waarop aandacht wordt besteed aan één van de specialisatie modules.

Het is ook mogelijk de opleiding te volgen zonder het oogmerk het examen af te leggen. Daarnaast kan worden ingeschreven op bepaalde onderdelen van de opleiding; b.v. alleen voor het vak liturgiek. In dat geval wordt reductie op het lesgeld verleend.

Vakken

 • Solfège - Algemene Muziekleer (module 1)
 • Muziekgeschiedenis, Kennis van het Repertoire, Hymnologie en geschiedenis van het orgel (module 2)
 • Liturgiek (module 3 en 14)
 • Orgel (module 4, 5, 6 en 8)
 • Gemeentezang (module 9)
 • Orgelbouw (module 7)

Er is een extra studiedag met workshops rond één van de specialisatiemodules. In het eerste jaar komt aan de orde module 19: Begeleidingsvormen uit de lichte muziek. Die dag zal dan ook toegankelijk zijn voor niet-cursisten.

Modules en exameneisen

De gehele opleiding Kerkmuziek bevoegdheid III voor zowel de organist als de koorleider is beschreven in 21 modules, waaronder een aantal modules voor verbreding en specialisatie.

De modules kunt u bestellen in de webwinkel van de Protestantse kerk of door een mail te sturen naar bestellingen@protestantsekerk.nl met vermelding van de adresgegevens voor de verzending en de factuur. 

Inmiddels kan men volgens dit modulaire systeem examens afleggen. De exameneisen zijn hiertoe ook aangepast.

Van de 21 modules zijn, voor het behalen van het Kerkmuziekdiploma Orgel, de delen 1 t/m 9 en 14 verplicht. Voor het Kerkmuziekdiploma Cantor zijn dit 1, 2, 3, 9, 10 (deze gecombineerd met naar keuze 11, 12 en/of 13) en 14. De andere modules zijn facultatief. Indien u zowel module 8 en 16 nodig heeft, hoeft u niet de losse cd module 8/16 bij module 16 te bestellen. Deze is bijgevoegd bij module 8.

De beschrijving van het totale pakket van 21 modules alsmede van de losse modules met de bijbehorende exameneisen kunt u hieronder downloaden. Meer informatie en overzichten kunt u ook vinden in de gratis Wegwijzer cursus Kerkmuziek III, te bestellen via de webwinkel of bestellingen@protestantsekerk.nl

> Totale pakket modules met exameneisen

Nummering van de modules

1. Algemene Muziekleer en solfège (set van handboek, werkboek en cd € 22,75)
2. Geschiedenis ( (behandeling per eeuw geschiedenis van de muziek, de kerk, het kerklied en de orgelkunst; set van handboek, werkboek en cd € 51,00)
3. Liturgiek (boek €22,50)
4. Het spelen van orgelliteratuur (boek € 12,00)
5. Begeleiden van gemeentezang (boek € 6,25)
6. Inleiden van de gemeentezang (boek €6,50)
7. De bouw van het orgel (set van handboek en werkboek €20,00)
8. Improviseren (set van boek en cd 8/16 €20,75)
9. Leiden van de gemeentezang (boek € 6,00)
Het combi-examen voor de organist
10. Het leiden van een koor (boek €12,50)
11. Volwassenencantorij (boek €13,00)
12. Jongerenkoor (boek €8,50)
13. Kindercantorij (boek €7,50)
14. Het dienstwerk en zijn dienaren (boek €8,00)
15. Speelgroep (het werken met instrumenten, instrumenteren, maken van voorspelen, toepassingen; boek €9,50)
16. Improviseren II (boek €12,50; losse cd module 8/16 bestellen indien niet module 8 besteld wordt)
17. Het begeleiden van musicerende groepen (set van handboek en werkboek €16,00)
18. Vademecum lichte muziek (€6,50)
19. Begeleidingsvormen uit de lichte muziek (boek €9,50)
20. Kerkmuziek en gemeenteopbouw (boek €9,50)
21. Muziek in verschillende christelijke tradities (boek €12,00)

De losse cd module 8/16  kost €7,25. 

Cursusplaatsen

 • Den Haag
 • Dieren
 • Groningen

Den Haag

Op zaterdag 23 september 2017 is in Den Haag de driejarige cursus in Den Haag van start gegaan. De opleidingsdagen zijn steeds om de twee weken op een zaterdagochtend van 9.00 - 12.30u.  De cursus wordt gegeven in de Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat,  Den Haag.

Indien u in wil stromen in de huidige opleiding kunt u contact opnemen met de cursusadministratie van het PCTE via pcte@protestantsekerk.nl of 030-8801558.

Docenten

 • Jeroen de Haan, cursusleider: algemene muziekleer/solfège, muziekgeschiedenis, orgel en orgelbouw
 • Wim van Beek: liturgiek
 • André Vis: cantoraat, gemeentezang

Dieren

In Dieren is in het voorjaar van 2018 de driejarige opleiding kerkmuziek afgerond. De verwachting is dat in september 2019 een nieuwe opleiding van start gaat.
Wilt u uw interesse laten blijken? Dat kan via pcte@protestantsekerk.nl

Algemene informatie:

De cursus wordt gegeven in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan 54. 

Docenten

 • Els Dijkerman, cursusleider: cantoraat, algemene muziekleer, solfege, muziekgeschiedenis/hymnologie, gemeentezang
 • Wilbert Berendsen: orgel en orgelbouw
 • Pieter Endedijk: liturgiek

 

Groningen

Op 14 november 2015 is een driejarige opleiding kerkmuziek gestart, welke in januari 2019 wordt afgerond. De cursus wordt gegeven in De Fontein, Eikenlaan 255 te Groningen. Instromen is niet meer mogelijk.

Docenten

 • Jellegeert Postma, cursusleider: muziekgeschiedenis en hymnologie, orgel en orgelbouw
 • Thijs Oomens: liturgiek en het dienstwerk en zijn dienaren
 • TymenJan Bronda: algemene muziekleer/solfège, leiden van de gemeentezang

Cursusinformatie en voorwaarden 

> cursusinformatie en voorwaarden 2018

Diploma en bevoegdheidsverklaring

De opleiding kerkmuziek leidt op voor het Diploma Kerkmuziek, dat recht geeft op de Bevoegdheidsverklaring III, genoemd in de Generale Regeling Kerkmusici van de Protestantse Kerk in Nederland. De bevoegdheidsverklaring kan aangevraagd worden bij het Protestantse Centrum voor Toerusting en Educatie. Een kopie van het diploma moet bij de aanvraag meegestuurd worden.

De eisen voor het diploma, indertijd opgesteld mede onder verantwoordelijkheid van de K.N.O.V., G.O.V. en V.G.K. zijn in 2009 aangepast aan het modulaire systeem. De K.N.O.V. en de G.O.V. zijn samengegaan in de Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici (K.V.O.K.)

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieek toelatingseisen. Wel dient men, om het examen met goed gevolg te kunnen afleggen,vóór het begin van de opleiding voor het onderdeel orgel werken te kunnen spelen in de moeilijkheidsgraad van de in de exameneisen genoemde werken. Zie hiervoor ook onder het kopje Modules en Exameneisen. Bij de lessen orgel wordt onderwezen in: improvisatie, begeleiding, harmonisatie, e.d. Voor speelvaardigheid dient men, zo nodig, elders les te nemen. Voor de opleiding koorleiding is enige ervaring als koordirigent gewenst (conform de aanvangeisen voor de organist).

Landelijk Examen Kerkmuziek

Het is mogelijk om jaarlijks (delen van) het examen voor het diploma kerkmuziek bevoegdheid III als organist of cantor af te leggen. In 2019 vindt het examen in januari plaats. 
U kunt te allen tijde uw interesse kenbaar maken voor dit examen. Bij voldoende kandidaten zal er een Landelijk Examen georganiseerd gaan worden. Er wordt naar gestreefd dit elk jaar één keer te organiseren.

Modules
Informatie over de modules waarin examen kan worden gedaan en de daarbij behorende exameneisen vindt u
> hier

Het examen is bedoeld voor mensen die niet een van de cursussen kerkmuziek van de Protestantse Kerk volgen, maar die:

 • een diploma kerkmuziek, orgel of cantor willen behalen, welke recht geeft op een bevoegdheidsverklaring III,

 • enkel voor een onderdeel (her-) examen willen doen.

Informatie 
Hieronder vindt u het examenregelement en praktische informatie:

>Examenreglement en praktische informatie 2019

Registratie voor het Landelijk Examen en opgave modules

U kunt zich aanmelden voor het Landelijk Examen via onderstaande button. U ontvangt een automaitsche bericht van inschrijving. Na ontvangst van uw inschrijving bij de cursusadministratie ontvangt u per email een apart inschrijfformulier waarop u aan kunt geven in welke modules u examen wenst te doen. Zoals gezegd wordt - op basis van het aantal inschrijvingen - een landelijk examen uitgeschreven. U kunt zich via de button hieronder aanmelden.

Aanmelden

Voor meer informatie: pcte@protestantsekerk.nl of bel tel. 030-880 1558.

Kosten

De kosten voor het volgen van de opleiding kerkmuziek (20 cursusdagen op zaterdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur en de studiedag)  bedragen € 450,- per jaar, exclusief €100,- examengeld. De kosten voor het Landelijk examen bedragen €195,- voor examens van 1 uur of langer, en € 105 euro voor examens korter dan 60 minuten.