Modellen plaatselijke gemeenten

Bureau Juridische Zaken heeft diverse modellen voor vereniging, federatie en samenwerking van plaatselijke gemeenten, evenals modellen voor plaatselijke regelingen.

De kerkorde is gewijzigd per 1 mei 2018 (vanwege het project ‘Kerk 2025’). Dit heeft ook gevolgen voor de modellen. In de komende periode worden de bekende modellen stukje bij beetje aangepast. De oude modellen hebben wij zolang zij nog niet zijn vervangen niet verwijderd, maar zij zijn nog maar beperkt bruikbaar.

De nieuwe modellen voor plaatselijke regelingen zijn reeds aangepast, u vindt deze op de subpagina Regelingen. De nieuwe stukken voor de vereniging van gemeenten (sinds 1 mei 2018 ‘samengaan’ geheten), vindt u op de subpagina Samengaan.

>Contact: info@protestantsekerk.nl; (030) 880 18 80