Modellen plaatselijke gemeenten

Bureau Juridische Zaken heeft diverse modellen voor vereniging, federatie en samenwerking van plaatselijke gemeenten, evenals modellen voor plaatselijke regelingen.

De landelijke kerkvereniging en de invoering van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 2004 brachten indertijd nogal wat veranderingen mee voor de plaatselijke gemeenten.

Daarnaast zijn bovendien modellen gemaakt bij de ordinanties van de kerkorde, en voor protestantse stichtingen.

>Contact: info@protestantsekerk.nl; (030) 880 18 80