Kerkorde groeit

De kerkorde van de Protestantse Kerk groeit voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. Daarvoor is een vaste route.

Als de synode een besluit neemt dat in een kerkordelijke regeling moet worden vastgelegd, dan gaat deze regeling pas in, zodra de kerkorde-teksten zijn aangepast. Allereerst gaat het Generaal College voor de Kerkorde aan de slag om alle relevante bepalingen in de kerkorde, ordinanties en generale regelingen in overeenstemming te brengen met het nieuwe besluit.

Dat leidt tot nieuwe teksten, waarop de elf classicale vergaderingen mogen reageren: de consideratieronde. Hun opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe tekst ('in tweede lezing'). Als de synode de kerkordewijziging goedkeurt, is het besluit van kracht geworden.