Zoeken in Bibliotheek

In deze Bibliotheek staan alle belangrijke download-documenten van de Protestantse Kerk: van synoderapport en kerkorde  tot model vrijwilligerscontract,  van Handreiking Pastoraat en Kerkinformatie tot  Collectekrant.

Zoeken met Bibliotheek

Wie op de Bibliotheekpagina aankomt, ziet daar een lijst met alle download-documenten. Deze lijst kan worden verkleind door een onderwerp, een doelgroep en een jaartal te kiezen. 

Het is ook mogelijk te zoeken door in een zoekbalk een (deel van) de titel of een eigen trefwoord in te vullen.

Zoeken met zoekmachine

Het is natuurlijk ook mogelijk met de gewone zoekmachine een document te zoeken. Tip: voeg aan de zoekterm toe: ' + pdf''   of  ' + doc', om zo min mogelijk webpagina's in de zoekresultaten te zien.