Kleine Synode

De kleine synode - ook Breed Moderamen genoemd - wordt jaarlijks gekozen en bestaat, naast het moderamen, uit 20 synodeleden. De kleine synode geeft leiding aan het werk van de organen van bijstand van synode.

Om de generale synode enigszins te ontlasten, kent de Protestantse Kerk ook een kleine synode. De kleine synode telt 20 leden, die ook lid zijn van de generale synode. De kleine synode komt meerdere keren per jaar bijeen en houdt zich voornamelijk bezig met financiën, personeel en organisatie van de kerk en haar dienstenorganisatie.

Het idee van de kleine synode is dat daar zaken aan de orde komen die te specialistisch zijn voor een bespreking door de voltallige synodevergadering, bijvoorbeeld begrotingen en jaarrekeningen van de kerk, de dienstenorganisatie en met de kerk verbonden stichtingen.


 

Kleine synode 25 november 2016

Kleine synode 23 september 2016

Kleine synode 17 juni 2016

Kleine synode 18 maart 2016

Kleine synode 27 november 2015

Kleine synode 25 september 2015

Kleine synode 26 juni 2015

Kleine synode 23 april 2015

Kleine synode 28 november 2014

Kleine synode 19 september 2014

Kleine synode 20 juni 2014

Kleine synode 23 april 2014

Kleine synode 29 november 2013

Kleine synode 20 september 2013

Kleine synode 21 juni 2013

Kleine synode 25 april 2013

Kleine synode 23 november 2012

Kleine synode 21 september 2012

Kleine synode 29 juni 2012

Kleine synode 25 november 2011

Kleine synode 22 september 2011

Kleine synode 24 juni 2011

Kleine synode 25 maart 2011