Dorpskerkendag 24 september

Op maandag 24 september vindt de eerste landelijke dorpskerkendag plaats, een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.

Deze dag is speciaal bedoeld voor kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext.

De dorpskerk, lokaal present, vindplaats van geloof, hoop en liefde dichtbij, met een groot bereik en een belangrijke maatschappelijke betekenis. Tegelijk lijkt de vanzelfsprekendheid van die lokale presentie steeds verder onder druk te komen: krimp en kramp kunnen de agenda van de kerkenraad domineren. Hoe kunnen kerk en dorp in een veranderende tijd op elkaar betrokken blijven?

In het ochtendprogramma wordt ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma wordt verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om kerk van en voor het dorp te zijn. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er volop tijd voor uitwisseling en gesprek.


Het programma

10.00 Inloop met koffie en thee
10.30 Welkom
10:45 Dáárom de kerk! Hoe 'het dorp' naar 'de kerk' kijkt en welke kansen er zijn voor samenwerking.
Koos Mirck, beleidssecretaris van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Muzikaal intermezzo: broeder Dieleman
11:00 Het kerkgebouw: heilige plek voor dorpsbewoner en kerkgangen
Todd Weir - centre for religious heritage Groningen
Muzikaal intermezzo: broeder Dieleman
12.00 Dorpslunch en -wandeling
13:00 Dorpskerkambassadeurs aan het woord
13:30 Hoe 'de kerk' naar 'het dorp' kijkt en welke kansen er zijn voor samenwerking.
Uitwisselen van uw ervaringen en praktijken
14:45 Boekpresentatie: Sporen van God in het dorp - Jacobine Gelderloos
15:15 Borrel, ontmoeten en netwerken.

 

 Aanmelden

Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Daarom is het belangrijk u van tevoren aan te melden. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop.

Ja, ik meld me aan

 

Locatie

Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn; goed bereikbaar met OV en auto. 

Meer informatie

Nadine van Hierden, n.van.hierden@protestantsekerk.nl of 06-31780723