Dorpskerkendag 24 september

Op maandag 24 september vindt de eerste landelijke dorpskerkendag plaats, een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.

Deze dag is speciaal bedoeld voor kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext.

De dorpskerk, lokaal present, vindplaats van geloof, hoop en liefde dichtbij, met een groot bereik en een belangrijke maatschappelijke betekenis. Tegelijk lijkt de vanzelfsprekendheid van die lokale presentie steeds verder onder druk te komen: krimp en kramp kunnen de agenda van de kerkenraad domineren. Hoe kunnen kerk en dorp in een veranderende tijd op elkaar betrokken blijven?

In het ochtendprogramma wordt ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma wordt verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om kerk van en voor het dorp te zijn. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er volop tijd voor uitwisseling en gesprek.


Het programma

10.00 Inloop met koffie en thee
10.15 Welkom door dagvoorzitter Vincenza la Porta
10:30 Lezing 'Wat is het belang van de kerk voor een dorp?'
Koos Mirck, bestuurssecretaris van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Muzikaal intermezzo door broeder Dieleman
11:15

Lezing ‘What does the postsecular mean for religious heritage today?’ (Engelstalig, Nederlandse samenvatting op papier)
Prof dr. Todd Weir, directeur Centrum voor religie en erfgoed Rijksuniversiteit Groningen

Muzikaal intermezzo door broeder Dieleman
12.15 Dorpswandeling en lunch
13:15 Voorstelronde dorpskerkambassadeurs, lancering platform dorpskerkenbeweging.nl
13:45

Highlights uit ‘Sporen van God in het dorp’ door Jacobine Gelderloos

14:00

Enkele best practices uit uw eigen dorpskerk uitgelicht

14:15

Column van classispredikant in Friesland Wim Beekman

14:30

Pauze

14:50

Boekpresentatie ‘Sporen van God in het dorp’

15:15 Afsluiting en borrel

 

Aanmelden

Aanmelden voor de dorpskerkendag is helaas niet meer mogelijk: de Ontmoetingskapel is vol.
Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst, stuurt u dan een mail naar info@dorpskerken.nl. We nemen contact op als een plaats vrij komt.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de (activiteiten van) de dorpskerkenbeweging? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt.

Locatie

Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn; goed bereikbaar met OV en auto. 

Meer informatie

info@dorpskerken.nl