Dorpskerkendag over de verbinding tussen kerk en dorp

Op 24 september werd de dorpskerkenbeweging gelanceerd. In Maarn dachten tweehonderd kerkenraadsleden, kerkelijk werkers en predikanten die in een dorpscontext werkzaam zijn na over de verbinding tussen dorp en kerk.

In het ochtendprogramma werd ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma werd verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om kerk van en voor het dorp te zijn.

Tijdens de dag werd het boek Sporen van God in het dorp gepresenteerd, de publieksversie van het onderzoek van Jacobine Gelderloos, tevens projectleider van de dorpskerkenbeweging. Zij heeft aan de PThU onderzocht hoe de kerk kan bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Een van haar conclusies is dat de dorpskerk meer de blik naar buiten moet richten om te ontdekken welke gemeenschappelijke belangen en verlangens maar ook zorgen dorp en kerk hebben.

Ook werden de dorpskerkambassadeurs Jolanda Tuma, Betsy Nobel en Mathilde Meulensteen voorgesteld. Zij kennen de dorpscontext door en door en zijn er om mee te denken in de verschillende plaatselijke situaties.

Dorpskerkenbeweging in de media

Agenda

14 oktober: Jacobine op Zondag
Jacobine Gelderloos is te gast in het televisieprogramma ‘Jacobine op Zondag’, NPO 2 17.00 uur.

26 - 28 oktober: Inspiratiefestival Terschelling
Jacobine Gelderloos geeft lezingen over Sporen van God en over Anders kijken naar je dorpskerk.
Dorpskerkambassadeur Jolanda Tuma geeft er een workshop over de dorpskerk en de kracht van kunst, muziek en natuur.
Meer informatie vindt u hier.

10 november: Landelijke Diaconale Dag
Dorpskerkambassadeur Betsy Nobel gaat in gesprek met de bezoekers en verzamelt mooie diaconale verhalen waar dorpskerken een rol in hebben. Meer informatie vindt u hier.

24 november: Zeeuwse inspiratiedag 'Kerk, laat je zien!'
Dorpskerkambassadeur Mathilde Meulensteen denkt met de aanwezigen na over de mogelijkheden om je als dorpskerk te laten zien. Meer informatie vindt u hier.

Het boek Sporen van God in het dorp is hier te bestellen.