Geschiktheidscommissie

Wie predikant wil worden of deze mogelijkheid tijdens de studie wil openhouden, dient deel te nemen aan een geschiktheidsonderzoek.

Hiertoe is door de Protestantse Kerk in Nederland een geschiktheidscommissie ingesteld die in de loop van de bachelorstudie en de predikantsmaster tenminste een drietal gesprekken voert met de ingeschrevenen in het kerkelijk album.

Toelating van predikant tot het ambt

In de brochure 'Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk' wordt kort uiteengezet wat het doel is van een colloquium, wat het inhoudt, wat een proponent (kandidaat) moet meenemen naar het gesprek, en hoe het gesprek verloopt. 

>Contact: Juridische Zaken, juza@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880