Classisoverzicht

Alle gemeenten van de Protestantse Kerk ontmoeten elkaar in een van de elf classicale vergaderingen.

Classis Friesland

Classispredikant: ds. Wim Beekman
E-mailadres: w.beekman@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 31 99 11 01
Scriba: Janny Brinkman
E-mailadres: classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl

Classis Gelderland Zuid & Oost

Classispredikant: ds. Jaap van Beelen
E-mailadres: j.vanbeelen@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 15 14 92 71
Scriba: Janny van Marle-Warrink
E-mailadres: classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl

Classis Groningen-Drenthe

Classispredikant: ds. Jan Hommes
E-mailadres: j.hommes@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 51 99 97 11
Scriba: Nico Becht
E-mailadres: classisscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Classispredikant: ds. Marco Luijk
E-mailadres: m.luijk@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 52 33 52 85
Scriba: A.D. Drost
E-mailadres: classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Classis Noord-Holland

Classispredikant: ds. Peter Verhoeff
E-mailadres: p.verhoeff@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 15 17 93 64
Scriba: Siep Rienstra
E-mailadres: classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

Classis Overijssel-Flevoland

Classispredikant: ds. Klaas van der Kamp
E-mailadres: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 15 13 99 74
Scriba: Jan Dirk Wassenaar
E-mailadres: classisscriba-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl

Classis Utrecht

Classispredikant: ds. Trinette Verhoeven
E-mailadres: t.verhoeven@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 70
Scriba: W. Seine
E-mailadres: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

Classis Veluwe

Classispredikant: ds. Wilbert van Iperen
E-mailadres: w.vaniperen@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 77
Scriba: Gerrit Bok
E-mailadres: classisscriba-veluwe@protestantsekerk.nl
Website: www.pknclassisveluwe.nl

Classis Zuid-Holland Noord

Classispredikant: ds. Julia van Rijn
E-mailadres: j.vanrijn@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 74
Scriba: Hans Kapteyn
E-mailadres: classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl

Classis Zuid-Holland Zuid

Classispredikant: ds. Gerrit van Meijeren
E-mailadres: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 54 31 33 41
Scriba: H. van ’t Pad
E-mailadres: classisscriba-zuid-holland-zuid@protestantsekerk.nl

Classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden)

Classispredikant: ds. Arie van der Maas
E-mailadres: a.vandermaas@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 31 99 11 07
Scriba: P. vd Boogaart
E-mailadres: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
Website: www.gelovenindedelta.nl