Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken ziet toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieŽn, en classes. Daarnaast adviseert en ondersteunt het College de colleges van kerkrentmeesters en diakenen

Classicaal College Behandeling Beheerszaken

Het Classicaal College voor de Behandeling van beheerszaken ziet op zaken als:

 • de begroting
 • de jaarrekening en de deugdelijkheid van de controle op de financiële administratie
 • de financiële situatie van de gemeente of de classis voordat wordt overgegaan tot het beroepen van een predikant
 • het beheer van en beschikken over onroerende zaken, geldswaardige papieren en voorwerpen van oudheidkundige, historische of kunstwaarde
 • het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd
 • het verstrekken of aangaan van geldleningen
 • het doen van beleggingen
 • het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien
 • het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde
 • het oprichten van of deelnemen aan stichtingen
 • het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen
 • het inrichten en bijhouden van de registers van gemeenteleden
 • het beheer van archieven en
 • andere in de orde van de kerk aangegeven beheersdaden 

Het Classicaal College bemiddelt wanneer een kerkenraad en een college van kerkrentmeesters of diakenen geen overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting. Ook doet het Classicaal College een uitspraak wanneer een kerkenraad of een college bezwaar indient tegen een besluit van een van de beide andere lichamen met betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente of van de diaconie, indien het bezwaar niet door bemiddeling kan worden weggenomen.

Contactpersonen per classis

Dit is de verdeling van de werkgebieden van de beleidsmedewerkers van de CCBB:

 • Theo Trox: Groningen​, Drenthe, Overijssel
 • Gerrit van den Bosch: Friesland, Flevoland, Gelderland 1. Gelderland 1 bestaat uit de voormalige classes Harderwijk, Nijkerk, Hattem, Apeldoorn en Ede.
 • Wim de Vos: Noord-Brabant, Limburg en Gelderland 2. Gelderland 2 bestaat uit de voormalige classes Bommel, Tiel, Arnhem, Nijmegen, Achterhoek-West en Achterhoek-Oost.
 • Willem Vliek: Utrecht en Noord-Holland
 • Gerrit Oosterwijk: Zuid-Holland en Zeeland

Contact via info@protestantsekerk.nl of 030-8801880.

Meer informatie

>Contact: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.